Ostatní dokumenty

Manuál - pořádání závodů ČSOS sekce OB 2024

Manuál - pořádání závodů ČSOS sekce OB 2024 (12.3.2024, 2 MB , více informací )

pokyny k zajištění plnění závazků ČSOS pořadateli závodů soutěží sekce OB v roce 2024 - 1.verze z března 2024 (možná ještě dojde k drobným kosmetickým úpravám)

Zdravotní prohlídky sportovců

Zdravotní prohlídky sportovců (18.5.2023, 264 kB , více informací )

Stručné shrnutí aktuálně platné legislativy týkající se zdravotních prohlídek sportovců.

Vyúčtování cestovného - Vzorový formulář ČSOS

Vyúčtování cestovného - Vzorový formulář ČSOS (10.1.2023, 73 kB , více informací )

upravený formulář platný od roku 2023

volební řád VH ČSOS

volební řád VH ČSOS (12.4.2021, 110 kB )

Motivace závodníků ČSOS k získávání sponzorských darů, grantů, dotací ve prospěch ČSOS

Motivace závodníků ČSOS k získávání sponzorských darů, grantů, dotací ve prospěch ČSOS (26.10.2022, 202 kB , více informací )

Motivace závodníků ČSOS k získávání sponzorských darů, grantů, dotací ve prospěch ČSOS

Orienťák žije

Orienťák žije (16.4.2021, 141 kB , více informací )

Plán Výkonného výboru ČSOS na období po pandemii

smlouva mezi ČSOS a Arcibiskupskými lesy

smlouva mezi ČSOS a Arcibiskupskými lesy (10.8.2020, 3 MB , více informací )

Rámcová smlouva o spolupráci ČSOS a ALSOL při pořádání organizovaných a hromadných akcí v orientačních sportech.

Dohoda s Lesy ČR

Dohoda s Lesy ČR (5.2.2015, 786 kB , více informací )

uzavřena mezi Lesy ČR a ČSOS, o podmínkách pořádání akcí v orientačních sportech v lesích ve vlastnictví ČR, spravovaných Lesy ČR, ze dne 16.4.2008 [800 kB]Archiv dokumentů