Ostatní dokumenty

dočasný Rozpočet ČSOS na rok 2021

dočasný Rozpočet ČSOS na rok 2021 (12.1.2021, 30 kB , více informací )

schváleno na VV-ČSOS dne 8.1.2021, tento Rozpočet je platný do konání VH ČSOS

Usnesení VH ČSOS 2019

Usnesení VH ČSOS 2019 (7.12.2019, 27 kB )

smlouva mezi ČSOS a Arcibiskupskými lesy

smlouva mezi ČSOS a Arcibiskupskými lesy (10.8.2020, 3 MB , více informací )

Rámcová smlouva o spolupráci ČSOS a ALSOL při pořádání organizovaných a hromadných akcí v orientačních sportech.

Dohoda s Lesy ČR

Dohoda s Lesy ČR (5.2.2015, 786 kB , více informací )

uzavřena mezi Lesy ČR a ČSOS, o podmínkách pořádání akcí v orientačních sportech v lesích ve vlastnictví ČR, spravovaných Lesy ČR, ze dne 16.4.2008 [800 kB]Archiv dokumentů