Organizační struktura

Nejvyšším orgánem ČSOS je Valná hromada ČSOS, složená ze zástupců organizačních složek ČSOS delegovaných členy ČSOS, jejíž jednání se koná nejméně jedenkrát za každý kalendářní rok. 

Volenými orgány ČSOS jsou:


Orgánem zajišťujícím administrativně, organizačně a technicky činnost ČSOS je sekretariát ČSOS.

Organizační struktura ČSOS je složena z těchto článků:


ČSOS je 100% vlastníkem společnosti Česká orientační s.r.o., jejíž služby využívá pro jednání se sponzory Svazu a mezinárodních akcí pořádaných Svazem v ČR.