Stacionární tréninkové kempy

Stacionární tréninkové kempy (STK)

Nově můžete sledovat stránku STK na facebooku, kde budou zveřejňovány všechny novinky - vydání rozpisů a pokynů na jednotlivé kempy, spuštění přihlášek, fotky, videa a reportáže z jednotlivých kempů.

COVID-19 info: pozorně sledujeme vývoj situace. O konání/nekonání akce bude vždy rozhodnuto dle aktuální situace. V případě nekonání akce budou zálohy vráceny účastníkům v plné výši.

Předpokládaná podoba projektu STK v roce 2020-2021

1) Prosincové kempy na Mísečkách, Božím Daru a Pradědu - ve stejné podobě a formátu jako v loňském roce zaměřené především na výuku správné techniky běhu na lyžích. Rozpis: zde Jmenný seznam účastníků: Boží Dar, Horní Mísečky ZRUŠENO Praděd ZRUŠENO

2) Lednové LOB kempy v Harrachově - ve stejné podobě a formátu jako v loňském roce, zaměřené na specifika LOB, jednotlivé termíny kempů jsou následující: 1) 3.–8.1.2021ZRUŠENO, 2) 10.–15.1.2021ZRUŠENO, 3) 17.–22.1.2021ZRUŠENO 4) 26.-31.1.2021 ZRUŠENO

Aktualizovaný rozpis: zde
COVID-19 systém: zde
Seznam účastníků s prioritou: zde

3) Jarní OB kempy na jihu Evropy (Francie-Fontainebleau) - v roce 2021 nebude realizováno

4) Letní OB kempy ve Švédsku - během letních prázdnin - o konání/nekonání akce bude rozhodnuto nejpozději 31.3.2021, ve stejný čas bude zveřejněna případná podoba akce (typ ubytování, cena, kapacita, věkové rozmezí účastníků) dle možností aktuální epidemiologické situace, následně by byly spuštěny přihlášky a zveřejněny pokyny.

 

O co vlastně jde?

STK – stacionární tréninkové kempy. Jedná se o projekt Rady pro inovace. Cílem tohoto projektu je připravit kvalitní tréninkové zázemí pro mládež ve věku 12-18 let. Jednotliví zájemci z řad oddílů nebo TSM budou v týdenních turnusech trénovat v atraktivních terénech pro OB, LOB i MTBO pod dozorem ambasadorů z řad juniorské či dospělé reprezentace, kteří zároveň mohou využít zázemí STK k vlastnímu tréninku. Na místě bude připravené ubytování, tréninky a ambasadoři, kteří s účastníky budou analyzovat tréninky a přenášet tak své zkušenosti na mladší. Díky delšímu trvání STK objektů (3-8 týdnů) se podaří snížit náklady na ubytování, mapové podklady a dojde ke zefektivnění přípravy tréninku (kontroly již roznesené v lese, tréninky připravené předem). Od účastníků se vyžaduje, aby se na akce přihlásili v souladu s rozpisem jednotlivých akcí a dopravili se na místo. Pro hladký průběh akcí je nezbytná spolupráce s trenéry/rodiči, kteří budou na kempech pomáhat s asistencí účastníkům s dopravou a běžnými činnostmi.

Účelem celého projektu je umožnit již v raném věku rozvoj technických dovedností účastníků v náročných terénech bez nutnosti mít trenéry, kteří jsou schopní domluvit ubytování, sehnat mapové podklady, připravit tréninky a roznést kontroly v takových terénech. Čím dříve se děti dostanou do náročných terénů, které vyžadují použití komplexní orientační techniky, tím lépe. Účastníci kempů se otrkají v takových terénech v raném věku, což bude mít pozitivní důsledky na jejich výsledky nejenom na EYOCu a JWOCu, ale budou přicházet do kategorie dospělých s mnohem lepší technikou a jejich další rozvoj bude výrazně urychlen.

· STK záměr (podrobněji o projektu)

· STK - výsledky ankety (původní anketa směřující na zájem o realizaci projektu)

 

Archiv

Jednotlivé tréninkové kempy

LOB 2019-2020

Vyhodnocení všech LOB STK 2019/2020

1) Prosincové kempy na Mísečkách, Božím Daru a Pradědu 2019

Ačkoliv je původní smysl a účel projektu STK odlišný, pro lyžařský orientační běh jsme pro sezonu 2019-2020 nakonec i vzhledem k ZODM 2020 zvolili systém několika kratších soustředění v různých termínech a na různých místech. Celý projekt STK jsme zahájili třemi jednorázovými lyžařskými kempy zaměřenými především na rozvoj techniky běžeckého lyžování. Účastníci pod vedením zkušených lektorů pilovali techniku běžeckého lyžování a nabírali kilometry na upravených běžeckých tratích. Součástí některých kempů bylo i vyzkoušení si tréninku LOB či hladké závody v běžeckém lyžování.

Zde naleznete podrobné pokyny a informace k požadovanému vybavení účastníků: Mísečky, Boží Dar, Praděd

Jmenné seznamy vybraných účastníků a náhradníků, stejně jako informace k platbě zálohy naleznete zde: MísečkyBoží DarPraděd

Všechny prosincové kempy úspěšně proběhly, zde najdete fotky: Mísečky

 

2) Jakuszyce/Harrachov

Tento kemp byl prvním skutečným STK podle původní myšlenky, tedy se zaměřením na rozvoj správné techniky navigace a specifických dovedností důležitých pro LOB. Účastníci měli možnost trénovat správnou techniku LOB na kvalitně připravených běžkařských tratích i stopách specifických pro LOB v polských Jakuszycích pod dohledem ambasadorů z řad dospělé či juniorské reprezentace LOB. Ti s nimi rovněž analyzovali tréninky, učili je správné mapové i lyžařské LOB technice a předávali jim své zkušenosti.

Zde naleznete podrobné pokyny a informace k požadovanému vybavení účastníků: Pokyny Jakuszyce/Harrachov

Nakonec se uskutečnily pouze 2 termíny. 3. termín (12.-19. ledna) byl zrušen pro malý počet zájemců.

 

OB 2020

Pro OB jsme pro rok 2020 připravili 2 tréninkové kempy. Oba kempy jsou určeny pro zájemce ve věku 14 – 18 let, ve výjimečných případech i mladší jedince. Na obou kempech bude připraveno ubytování, stravování, mapové tréninky a analýzy tréninků od ambasadorů z řad dospělé a juniorské reprezentace.

1) Portugalsko (2. 2. - 15. 3. 2020)

Vyhodnocení STK Portugalsko 2020

První STK zaměřené na orientační běh se konalo v době jarních prázdnin (2.2. - 15. 3. 2020) v portugalském městečku Aguiar da Beira. V pěti týdenních turnusech se tam vystřídalo 102 účastníků a jejich trenérů a 9 ambasadorů z řad dospělé reprezentace. Účastníci měli možnost rozvíjet správnou techniku navigace v polootevřených terénech se skalními plotnami, balvany a bujnou vegetací.

2) Švédsko (6. 7. - 17. 8. 2020)

O letních prázdninách bylo připraveno STK v kolébce orientačního běhu - Skandinávii, konkrétně v krásných terénech kolem městečka Eskilstuna.

Upozornění: VV rozhodl o zrušení stacionárních tréninkových kempů OB (STK) v roce 2020 (nebudou ve Skandinávii, ani v České republice).

 

MTBO 2020

MTBO je z důvodu nižší členské základny a tréninkových požadavků specifické, proto plánujeme pouze 1-2 týdny dlouhý kemp v termínu duben-květen pod vedením Pavla Štáfka. Mezi možné lokality patří Francie, Itálie nebo Maďarsko, které umožňují kvalitní trénování v příznivých podmínkách.

Kontakt:

Jan Petržela, koordinátor projektu STK

stk@orientacnisporty.cz

+420 720 454 545 (každý den 9-20)