Stacionární tréninkové kempy

Stacionární tréninkové kempy (STK)

Nově můžete sledovat stránku STK na facebooku, kde budou zveřejňovány všechny novinky - vydání rozpisů a pokynů na jednotlivé kempy, spuštění přihlášek, fotky, videa a reportáže z jednotlivých kempů.

 

Letní OB kempy ve Švédsku 2021 (Hållsta)

23. 4. 2021 byl vydán rozpis a spuštěny přihlášky. Přihlašování je možné do neděle 9. 5. 2021 v souladu s rozpisem.

Vysvětlující info k přihláškám naleznete zde. Průběžně aktualizovanou tabulku zájmu o 1. preferovaný termín naleznete zde.

O konání/nekonání akce rozhodne VV ČSOS s přihlédnutím k aktuální situaci v době, kdy bude poslední možnost zrušit akci bez nevratných nákladů (přelom květen/červen).

 

O co vlastně jde?

STK – stacionární tréninkové kempy. Jedná se o projekt Rady pro inovace. Cílem tohoto projektu je připravit kvalitní tréninkové zázemí pro mládež ve věku 12-18 let. Jednotliví zájemci z řad oddílů nebo TSM budou v týdenních turnusech trénovat v atraktivních terénech pro OB, LOB i MTBO pod dozorem ambasadorů z řad juniorské či dospělé reprezentace, kteří zároveň mohou využít zázemí STK k vlastnímu tréninku. Na místě bude připravené ubytování, tréninky a ambasadoři, kteří s účastníky budou analyzovat tréninky a přenášet tak své zkušenosti na mladší. Díky delšímu trvání STK objektů (3-8 týdnů) se podaří snížit náklady na ubytování, mapové podklady a dojde ke zefektivnění přípravy tréninku (kontroly již roznesené v lese, tréninky připravené předem). Od účastníků se vyžaduje, aby se na akce přihlásili v souladu s rozpisem jednotlivých akcí a dopravili se na místo. Pro hladký průběh akcí je nezbytná spolupráce s trenéry/rodiči, kteří budou na kempech pomáhat s asistencí účastníkům s dopravou a běžnými činnostmi.

Účelem celého projektu je umožnit již v raném věku rozvoj technických dovedností účastníků v náročných terénech bez nutnosti mít trenéry, kteří jsou schopní domluvit ubytování, sehnat mapové podklady, připravit tréninky a roznést kontroly v takových terénech. Čím dříve se děti dostanou do náročných terénů, které vyžadují použití komplexní orientační techniky, tím lépe. Účastníci kempů se otrkají v takových terénech v raném věku, což bude mít pozitivní důsledky na jejich výsledky nejenom na EYOCu a JWOCu, ale budou přicházet do kategorie dospělých s mnohem lepší technikou a jejich další rozvoj bude výrazně urychlen.

· STK záměr (podrobněji o projektu)

· STK - výsledky ankety (původní anketa směřující na zájem o realizaci projektu)

 

Archiv

Jednotlivé tréninkové kempy

LOB 2019-2020

Vyhodnocení všech LOB STK 2019/2020

1) Prosincové kempy na Mísečkách, Božím Daru a Pradědu 2019

Ačkoliv je původní smysl a účel projektu STK odlišný, pro lyžařský orientační běh jsme pro sezonu 2019-2020 nakonec i vzhledem k ZODM 2020 zvolili systém několika kratších soustředění v různých termínech a na různých místech. Celý projekt STK jsme zahájili třemi jednorázovými lyžařskými kempy zaměřenými především na rozvoj techniky běžeckého lyžování. Účastníci pod vedením zkušených lektorů pilovali techniku běžeckého lyžování a nabírali kilometry na upravených běžeckých tratích. Součástí některých kempů bylo i vyzkoušení si tréninku LOB či hladké závody v běžeckém lyžování.

Zde naleznete podrobné pokyny a informace k požadovanému vybavení účastníků: Mísečky, Boží Dar, Praděd

Jmenné seznamy vybraných účastníků a náhradníků, stejně jako informace k platbě zálohy naleznete zde: MísečkyBoží DarPraděd

Všechny prosincové kempy úspěšně proběhly, zde najdete fotky: Mísečky

 

2) Jakuszyce/Harrachov

Tento kemp byl prvním skutečným STK podle původní myšlenky, tedy se zaměřením na rozvoj správné techniky navigace a specifických dovedností důležitých pro LOB. Účastníci měli možnost trénovat správnou techniku LOB na kvalitně připravených běžkařských tratích i stopách specifických pro LOB v polských Jakuszycích pod dohledem ambasadorů z řad dospělé či juniorské reprezentace LOB. Ti s nimi rovněž analyzovali tréninky, učili je správné mapové i lyžařské LOB technice a předávali jim své zkušenosti.

Zde naleznete podrobné pokyny a informace k požadovanému vybavení účastníků: Pokyny Jakuszyce/Harrachov

Nakonec se uskutečnily pouze 2 termíny. 3. termín (12.-19. ledna) byl zrušen pro malý počet zájemců.

 

OB 2020

Pro OB jsme pro rok 2020 připravili 2 tréninkové kempy. Oba kempy jsou určeny pro zájemce ve věku 14 – 18 let, ve výjimečných případech i mladší jedince. Na obou kempech bude připraveno ubytování, stravování, mapové tréninky a analýzy tréninků od ambasadorů z řad dospělé a juniorské reprezentace.

1) Portugalsko (2. 2. - 15. 3. 2020)

Vyhodnocení STK Portugalsko 2020

První STK zaměřené na orientační běh se konalo v době jarních prázdnin (2.2. - 15. 3. 2020) v portugalském městečku Aguiar da Beira. V pěti týdenních turnusech se tam vystřídalo 102 účastníků a jejich trenérů a 9 ambasadorů z řad dospělé reprezentace. Účastníci měli možnost rozvíjet správnou techniku navigace v polootevřených terénech se skalními plotnami, balvany a bujnou vegetací.

2) Švédsko (6. 7. - 17. 8. 2020)

O letních prázdninách bylo připraveno STK v kolébce orientačního běhu - Skandinávii, konkrétně v krásných terénech kolem městečka Eskilstuna.

Upozornění: VV rozhodl o zrušení stacionárních tréninkových kempů OB (STK) v roce 2020 (nebudou ve Skandinávii, ani v České republice).

 

MTBO 2020

MTBO je z důvodu nižší členské základny a tréninkových požadavků specifické, proto plánujeme pouze 1-2 týdny dlouhý kemp v termínu duben-květen pod vedením Pavla Štáfka. Mezi možné lokality patří Francie, Itálie nebo Maďarsko, které umožňují kvalitní trénování v příznivých podmínkách.

Kontakt:

Jan Petržela, koordinátor projektu STK

stk@orientacnisporty.cz

+420 720 454 545 (každý den 9-20)