Rada pro podporu inovací

Členové Rady pro podporu inovací:

 • Milan Novotný (PHK), předseda
 • Radan Kamenický (OSN), garant výkonného výboru ČSOS
 • Lukáš Kettner (KAM), zástupce sekce OB
 • Marek Pospíšek (TBM), zástupce sekce MTBO
 • Ondřej Vodrážka (VPM), zástupce sekce LOB
 • Jiří Hlaváč (TBM), metodik

 

Statut Rady:

Záměr činnosti: 

 • Formulování vizí, kam dál s O-sporty v Česku (kontinuální proces)
 • Promýšlení komplexních nebo těžko uchopitelných témat, otázek a podnětů, příp. jejich aplikace pro naše podmínky
 • U vybraných (prioritních) podnětů rozpracování do konkrétních projektů vč. analýzy jejich proveditelnosti, návrh úvodních kroků realizace, personálního a ekonomického zajištění
 • Sledování trendů ve světovém O-sportu, v IOF a obecně ve sportovním prostředí
 • Hledání společných témat všech 4 sekcí svazu a jejich promýšlení, posílení synergie mezi nimi
 • Analýza existujících rozvojových materiálů (domácích i zahraničních)

V rámci činnosti Rady se předpokládá:

 • Vytvoření neformálního komunikačního kanálu od všech věkových, výkonnostních i teritoriálních skupin O-populace směrem k centrálním orgánům ČSOS
 • Sběr a vyhodnocování zpětné vazby od členské základny Stále je a bude co zlepšovat
 • Sbírání nápadů na další rozvoj O-sportů ve všech myslitelných směrech
 • Zvážení přínosnosti zajímavých podnětů, jejich prioritizace a zasazení do širších souvislostí
 • Ze zpracovaných zajímavých proveditelných podnětů formulovat doporučeni pro orgány ČSOS a jednotlivých sekcí, po dohodě s nimi i pomoc se zaváděním některých nápadů do OB praxe
 • Hledání a aktivizace schopných lidí, kteří nejsou zapojeni ve svazových strukturách
 • Prezentace výsledků práce Rady

  

Zajímavé odkazy: