Rada pro podporu inovací

Členové Rady pro podporu inovací:

  • Milan Novotný (PHK), předseda
  • Radan Kamenický (OSN), garant výkonného výboru ČSOS
  • Lukáš Kettner (KAM), zástupce sekce OB
  • Marek Pospíšek (TBM), zástupce sekce MTBO
  • Ondřej Vodrážka (VPM), zástupce sekce LOB
  • Jiří Hlaváč (TBM), metodik

 

Statut Rady:

Záměr činnosti: 

  • Formulování vizí, kam dál s O-sporty v Česku (kontinuální proces)
  • Promýšlení komplexních nebo těžko uchopitelných témat, otázek a podnětů, příp. jejich aplikace pro naše podmínky
  • U vybraných (prioritních) podnětů rozpracování do konkrétních projektů vč. analýzy jejich proveditelnosti, návrh úvodních kroků realizace, personálního a ekonomického zajištění
  • Sledování trendů ve světovém O-sportu, v IOF a obecně ve sportovním prostředí
  • Hledání společných témat všech 4 sekcí svazu a jejich promýšlení, posílení synergie mezi nimi
  • Analýza existujících rozvojových materiálů (domácích i zahraničních)

V rámci činnosti Rady se předpokládá:

  • Vytvoření neformálního komunikačního kanálu od všech věkových, výkonnostních i teritoriálních skupin O-populace směrem k centrálním orgánům ČSOS
  • Sběr a vyhodnocování zpětné vazby od členské základny Stále je a bude co zlepšovat
  • Sbírání nápadů na další rozvoj O-sportů ve všech myslitelných směrech
  • Zvážení přínosnosti zajímavých podnětů, jejich prioritizace a zasazení do širších souvislostí
  • Ze zpracovaných zajímavých proveditelných podnětů formulovat doporučeni pro orgány ČSOS a jednotlivých sekcí, po dohodě s nimi i pomoc se zaváděním některých nápadů do OB praxe
  • Hledání a aktivizace schopných lidí, kteří nejsou zapojeni ve svazových strukturách
  • Prezentace výsledků práce Rady

  

Zajímavé odkazy: