Partneři ČSOS

Komerční partneři ČSOS

Tisková stránka s logy partnerů ČSOS, grafické podklady log partnerů pro použití v tiskovinách a na mapách, aj.

Projekty MŠMT

reprezentace, mládež, sportovní činnost Svazu, údržba a provoz sportovních zařízení, atd.

Příspěvek ČOV

mládež