Dokumenty

Loga partnerů ČSOS (formát OCAD či JPG) najdete v sekci Partneři.

Stanovy ČSOS 2017

Stanovy ČSOS 2017 (5.12.2017, 145 kB , více informací )

Tyto nové Stanovy nahradily Stanovy ČSOS z roku 2015 a byly schváleny na valné hromadě dne 2.12.2017.

Směrnice pro evidenci a registraci členů ČSOS

Směrnice pro evidenci a registraci členů ČSOS (4.1.2016, 57 kB , více informací )

platná od 1. 1. 2016

Přihláška za člena ČSOS

Přihláška za člena ČSOS (7.12.2017, 50 kB , více informací )

Formulář přihlášky právního subjektu za člena ČSOS, platný od roku 2018 (po přijetí nových Stanov ČSOS). Přihlášku nutno zaslat písemně na sekretariát ČSOS.

 Prováděcí předpisy pro evidenci členů ČSOS 2017

Prováděcí předpisy pro evidenci členů ČSOS 2017 (3.10.2017, 40 kB , více informací )

upravená verze předpisu s novými čísly účtů od 1.10.2017

Směrnice pro účast na závodech ČSOS

Směrnice pro účast na závodech ČSOS (4.1.2016, 35 kB , více informací )

platná od 1. 1. 2016

Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS

Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS (7.11.2017, 1 MB , více informací )

Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS platná od 1. 10. 2017

Hospodářské dokumenty ČSOS

Směrnice pro hospodaření ČSOS

Směrnice pro hospodaření ČSOS (18.5.2017, 60 kB , více informací )

Směrnice pro hospodaření ČSOS platná od 17.5.2017

Předpis k odvodům ze startovného

Předpis k odvodům ze startovného (18.5.2017, 36 kB , více informací )

Předpis pro pořadatele oficiálních závodů ČSOS k odvodům ze startovného

Disciplinární řád ČSOS

Disciplinární řád ČSOS (11.5.2016, 76 kB )

Jednací řád VV ČSOS

Jednací řád VV ČSOS (11.5.2016, 62 kB )

Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR

Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR (7.1.2015, 3 MB , více informací )

Platná od 1. 1. 2015, vychází velice důsledně ze Světového antidopingového kodexuArchiv dokumentů