Rada pro podporu inovací

Členové Rady pro podporu inovací

 • Milan Novotný (PHK), předseda
 • Radan Kamenický (OSN), garant výkonného výboru ČSOS
 • Lukáš Kettner (KAM), zástupce sekce OB
 • Marek Pospíšek (TBM), zástupce sekce MTBO
 • Ondřej Vodrážka (VPM), zástupce sekce LOB
 • Jiří Hlaváč (TBM), metodik

Statut Rady

Záměr činnosti

 • Formulování vizí, kam dál s O-sporty v Česku (kontinuální proces)
 • Promýšlení komplexních nebo těžko uchopitelných témat, otázek a podnětů, příp. jejich aplikace pro naše podmínky
 • U vybraných (prioritních) podnětů rozpracování do konkrétních projektů vč. analýzy jejich proveditelnosti, návrh úvodních kroků realizace, personálního a ekonomického zajištění
 • Sledování trendů ve světovém O-sportu, v IOF a obecně ve sportovním prostředí
 • Hledání společných témat všech 4 sekcí svazu a jejich promýšlení, posílení synergie mezi nimi
 • Analýza existujících rozvojových materiálů (domácích i zahraničních)

V rámci činnosti Rady se předpokládá

 • Vytvoření neformálního komunikačního kanálu od všech věkových, výkonnostních i teritoriálních skupin O-populace směrem k centrálním orgánům ČSOS
 • Sběr a vyhodnocování zpětné vazby od členské základny Stále je a bude co zlepšovat
 • Sbírání nápadů na další rozvoj O-sportů ve všech myslitelných směrech
 • Zvážení přínosnosti zajímavých podnětů, jejich prioritizace a zasazení do širších souvislostí
 • Ze zpracovaných zajímavých proveditelných podnětů formulovat doporučeni pro orgány ČSOS a jednotlivých sekcí, po dohodě s nimi i pomoc se zaváděním některých nápadů do OB praxe
 • Hledání a aktivizace schopných lidí, kteří nejsou zapojeni ve svazových strukturách
 • Prezentace výsledků práce Rady 

Náš přístup

 • Kvalita
  • kvalitní informace, kvalitní rozhodování, kvalitní příprava další generace, ...
 • Efektivita
  • stavět na tom, co již existuje
  • maximální efektivita využití peněz i vynaložené lidské práce
 • Otevřenost
  • dát větší prostor a podporu aktivním strukturám (TSM / SCM / SCD / oddíly) a aktivním závodníkům
  • odstranění největších bariér bránících dnes větší aktivitě většího počtu oddílů, trenérů a organizačních pracovníků
  • při definici návrhů vycházet ze zjištěných názorů managementu všech O-sportů (včetně repre trenérů), z potřeb širokého vzorku trenérů, závodníků (u mladých i jejich rodičů), pořadatelů, mapařů, funkcionářů atd….
 • Spolupráce
  • kooperace a otevřená diskuze napříč všemi O-sporty
  • synergie s potřebami JRD, RD a adeptů na tyto týmy, vzájemná podpora všech těchto složek
  • podpora vzniku aktivit uspokojujících společné cíle velkého počtu trenérů, závodníků, pořadatelů, mapařů, funkcionářů atd,
  • případně aktivit odstraňujících jimi aktuálně pociťované limity stávajícího systému
 • Postupný rozvoj
  • postupné vylepšování projektů na základě zkušeností získávaných v průběhu realizovaných projektů, kombinovaných s informacemi a názory celé O-populace 
 • Energie
  • monitorování toku energie v o-komunitě a jeho průběžné usměrňování v místech, kde to drhne

Naše aktivity

Projekty

Přehled projektů 

Výstupy

Seminář rozhodčích a trenérů, 25.11. 2018

 • Prezentace Představení Rady pro podporu inovací  a jejích běžících projektů & výběr informací z říjnovéIOF Global development konference v Praze

p013 MCR_Kratka_klasika_vs_veteraniada

p014 Definice tratí pro veřejnost

p016 Udělat z orienťáku nejekologičtější sport

p018 Využití financí pro talentovanou mládež do 18 let

p019 Stacionární tréninkové kempy (STK)

Střípky a postřehy z proběhlé IOF Global Development Conference v Praze (Milan Novotný, listopad 2018, O-News)

 

Zajímavé odkazy