Dokumenty

Loga partnerů ČSOS (formát OCAD či JPG) najdete v sekci Partneři.

Stanovy ČSOS 2021

Stanovy ČSOS 2021 (12.8.2021, 148 kB , více informací )

Tyto nové Stanovy nahradily Stanovy ČSOS z roku 2017 a byly schváleny na valné hromadě ČSOS dne 1.5.2021.

Přihláška za člena ČSOS

Přihláška za člena ČSOS (7.12.2017, 51 kB , více informací )

Formulář přihlášky právního subjektu za člena ČSOS, platný od roku 2018 (po přijetí nových Stanov ČSOS). Přihlášku nutno zaslat písemně na sekretariát ČSOS.

Směrnice pro evidenci a registraci v ČSOS

Směrnice pro evidenci a registraci v ČSOS (21.12.2017, 58 kB , více informací )

platná od 1. 1. 2018

Směrnice pro účast v závodech ČSOS

Směrnice pro účast v závodech ČSOS (18.1.2018, 46 kB , více informací )

platná od 18. 1. 2018, s drobnou úpravou 21. 11. 2018

Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS

Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS (7.11.2017, 1 MB , více informací )

Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS platná od 1. 10. 2017

Hospodářské dokumenty ČSOS

Směrnice pro hospodaření ČSOS

Směrnice pro hospodaření ČSOS (18.5.2017, 60 kB , více informací )

Směrnice pro hospodaření ČSOS platná od 17.5.2017

Předpis k odvodům ze startovného

Předpis k odvodům ze startovného (18.5.2017, 36 kB , více informací )

Předpis pro pořadatele oficiálních závodů ČSOS k odvodům ze startovného

Předpis pro úhradu výdajů na cestovné

Předpis pro úhradu výdajů na cestovné (13.4.2022, 64 kB , více informací )

úprava platná od 13.4.2022

Disciplinární řád ČSOS

Disciplinární řád ČSOS (4.6.2020, 86 kB , více informací )

platný od 3.6.2020

Jednací řád VV ČSOS

Jednací řád VV ČSOS (11.5.2016, 62 kB )Archiv dokumentů