Dokumenty

Loga partnerů ČSOS (formát OCAD či JPG) najdete v sekci Partneři.

Dokumenty týkající se tvorby a evidence map najdete na stránkách Mapové rady.


Stanovy ČSOS 2022

Stanovy ČSOS 2022 (15.12.2022, 147 kB , více informací )

Tyto upravené Stanovy nahradily Stanovy ČSOS z roku 2021 a byly schváleny na valné hromadě ČSOS dne 26.11.2022.

Přihláška za člena ČSOS

Přihláška za člena ČSOS (7.12.2017, 51 kB , více informací )

Formulář přihlášky právního subjektu za člena ČSOS, platný od roku 2018 (po přijetí nových Stanov ČSOS). Přihlášku nutno zaslat písemně na sekretariát ČSOS.

Směrnice pro evidenci a registraci v ČSOS

Směrnice pro evidenci a registraci v ČSOS (21.12.2017, 58 kB , více informací )

platná od 1. 1. 2018

Směrnice pro účast v závodech ČSOS

Směrnice pro účast v závodech ČSOS (18.1.2018, 46 kB , více informací )

platná od 18. 1. 2018, s drobnou úpravou 21. 11. 2018

Disciplinární řád ČSOS

Disciplinární řád ČSOS (14.2.2023, 85 kB , více informací )

platný od 9.2.2023

Jednací řád VV-ČSOS

Jednací řád VV-ČSOS (15.12.2022, 201 kB )

Hospodářské dokumenty ČSOS

Směrnice pro hospodaření ČSOS

Směrnice pro hospodaření ČSOS (18.5.2017, 60 kB , více informací )

Směrnice pro hospodaření ČSOS platná od 17.5.2017

Předpis k odvodům z vkladů

Předpis k odvodům z vkladů (24.1.2023, 71 kB , více informací )

Předpis pro pořadatele oficiálních závodů ČSOS k odvodům z vkladů

Předpis pro úhradu výdajů na cestovné

Předpis pro úhradu výdajů na cestovné (24.1.2023, 84 kB , více informací )

úprava platná od 13.4.2022Archiv dokumentů