Zpravodaj ČSOS

Nejdůležitější informace z Českého svazu orientačních sportů.

Zpravodaj ČSOS 2024/2

Zpravodaj ČSOS 2024/2 (4.3.2024, 4 MB , více informací )

Informace o možnosti poskytnutí finančních prostředků klubům ČSOS na plnění projektů pro školní mládež v roce 2024 a) Rozvojové projekty pro školní mládež b) Areály pevných kontrol (APK) c) World Orienteering Week 18. – 26. května 2024 d) Přebor škol v OB Zažít orienťák a vzdělávací kurzy pro pedagogy Metodika pro pořádání kategorií pro veřejnost Podmínky poskytování mobilních toalet TOI TOI v roce 2024

Zpravodaj ČSOS 2024/1

Zpravodaj ČSOS 2024/1 (30.1.2024, 465 kB , více informací )

1. Usnesení Valné hromady ČSOS 2023 2. Rozpočet ČSOS na rok 2024 3. Informace o rozdělení finančních prostředků na: - činnost krajských svazů ČSOS - přípravu talentů sekce OB v oblastech sekce OB a v klubech ČSOS na rok 2024 - činnost TSM sekce OB na rok 2024 4. Podpora tvorby map v oblastech v roce 2024 5. Informace sekce OB 6. Informace sekce LOB 7. Informace sekce MTBO 8. Různé

Zpravodaj ČSOS 2023/2

Zpravodaj ČSOS 2023/2 (2.3.2023, 698 kB , více informací )

1. Informace o možnosti poskytnutí finančních prostředků klubům ČSOS na realizaci projektů pro školní mládež a veřejnost v roce 2022
_a) Rozvojové projekty pro školní mládež
_b) Areály pevných kontrol (APK)
_c) World Orienteering Day 17. – 23. května 2023
_d) Přebor škol v OB
2. Podmínky poskytování mobilních toalet TOI TOI v roce 2023

Zpravodaj ČSOS 2023/1

Zpravodaj ČSOS 2023/1 (2.2.2023, 170 kB , více informací )

1. Usnesení Valné hromady ČSOS 2022
2. a) Rozpočet ČSOS na rok 2023
_.b) Informace o rozdělení finančních prostředků na činnost krajských svazů ČSOS, napřípravu talentů sekce OB v oblastech sekce OB a v klubech ČSOS na rok 2023
_.c) Informace o rozdělení finančních prostředků na činnost TSM sekce OB na rok 2023
_.d) Podpora tvorby map v oblastech v roce 2023
3. Informace sekce OB
4. Informace sekce LOB
5. Informace sekce MTBO
6. Různé
_.a) Úrazové pojištění členů pro rok 2023
_.b) Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČUS
_.c) Cestovní pojištění pro členy ČUS
_.d) Pojištění majetku a odpovědnosti TJ/SK
_.e) Smlouvy s OSA, INTERGRAM, OAZA
_.f) Příprava smlouvy s firmou TOI TOI
_.g) Czech O-Tour 2023
_.h) Vzdělávej se s námi

Zpravodaj ČSOS 2022/2

Zpravodaj ČSOS 2022/2 (3.3.2022, 721 kB , více informací )

1. Informace o možnosti poskytnutí finančních prostředků klubům ČSOS na realizaci projektů pro školní mládež a veřejnost v roce 2022 a) Výukové mapy b) Areály pevných kontrol (APK) c) Dny orientace v přírodě d) World Orienteering Day 11. – 17. května 2022 e) Přebor škol v OB

Zpravodaj ČSOS 2022/1

Zpravodaj ČSOS 2022/1 (27.1.2022, 138 kB , více informací )

1. Usnesení Valné hromady ČSOS 2021
2. a) Rozpočet ČSOS na rok 2022
_.b) Informace o rozdělení finančních prostředků na činnost krajských svazů ČSOS, na přípravu talentů sekce OB v oblastech sekce OB a v klubech ČSOS na rok 2022
_.c) Informace o rozdělení finančních prostředků na činnost TSM sekce OB na rok 2022
_.d) Podpora tvorby map v oblastech v roce 2022
3. Informace sekce OB
4. Informace sekce LOB
5. Informace sekce MTBO
6. Různé
_.a) Úrazové pojištění členů pro rok 2022
_.b) Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČUS
_.c) Cestovní pojištění pro členy ČUS
_.d) Pojištění majetku a odpovědnosti TJ/SK
_.e) Smlouvy s OSA, INTERGRAM, OAZA
_.f) Smlouva s firmou TOI TOI
_.g) Orientační běh v publikacích v roce 2022
_.h) Metodický portál ČSOS
_.i) Czech O-Tour 2022
_.j) Přebor škol v orientačním běhu ve školním roce 2021/22
_.k) Letní olympiáda dětí a mládeže 2022 - Olomoucký kraj

Zpravodaj ČSOS 2021/1

Zpravodaj ČSOS 2021/1 (26.1.2021, 149 kB , více informací )

1. Valná hromada Českého svazu orientačních sportů za rok 2020
2. a)_Rozpočet ČSOS na rok 2021
_b) Informace o rozdělení finančních prostředků na činnost krajských svazů ČSOS, na
__přípravu talentů sekce OB v oblastech sekce OB a v klubech ČSOS na rok 2021
_c) Informace o rozdělení finančních prostředků na činnost TSM sekce OB na rok 2021
_d) Fond na podporu tvorby map v oblastech sekce OB v roce 2021
3. Informace sekce OB
4. Informace sekce LOB
5. Informace sekce MTBO
6. Různé
_a) Úrazové pojištění členů pro rok 2021
_b) Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČUS
_c) Cestovní pojištění pro členy ČUS
_d) Pojištění majetku a odpovědnosti TJ/SK
_e) Smlouvy s OSA, INTERGRAM, OAZA
_f) Smlouva s firmou TOI TOI
_g) Orientační běh v médiích v roce 2021
_h) Metodický portál ČSOS
_i) World Orienteering Day 2021
_j) Evropské univerzitní hry 2021
_k) Předběžná informace o projektech komise rozvoje sekce OB v roce 2021

Zpravodaj ČSOS 2020/2

Zpravodaj ČSOS 2020/2 (1.3.2020, 932 kB , více informací )

1. Informace o možnosti poskytnutí finančního příspěvku klubům ČSOS na plnění projektů pro školní mládež a veřejnost v roce 2020
_a) Výukové mapy
_b) Areály pevných kontrol
_c) Dny orientace v přírodě
_d) World Orienteering Day
_e) Přebor škol v OB
2. Informace o členské základně ČSOS a počtu registrací sportovců v jednotlivých sekcích ČSOS v letech 2014 - 2019
3. Kalendář hlavních závodů ČSOS 2020

Zpravodaj ČSOS 2020/1

Zpravodaj ČSOS 2020/1 (31.1.2020, 161 kB , více informací )

1. Usnesení Valné hromady ČSOS 2020
2. a) Rozpočet ČSOS na rok 2020
_.b) Informace o rozdělení finančních prostředků na činnost krajských svazů ČSOS, na přípravu talentů sekce OB v oblastech sekce OB a v klubech ČSOS na rok 2020
_.c) Informace o rozdělení finančních prostředků na činnost TSM sekce OB na rok 2020
_.d) Rozdělení finančních prostředků z fondu na podporu tvorby map v oblastech sekce OB v roce 2020
3. Informace sekce OB
4. Informace sekce LOB
5. Informace sekce MTBO
6. Různé
_.a) Úrazové pojištění členů pro rok 2020
_.b) Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČUS
_.c) Cestovní pojištění pro členy ČUS
_.d) Pojištění majetku a odpovědnosti TJ/SK
_.e) Smlouvy s OSA, INTERGRAM, OAZA
_.f) Smlouva s firmou TOI TOI
_.g) Orientační běh v publikacích v roce 2020
_.h) Metodický portál ČSOS
_.i) World Orienteering Day 2020
_.j) Dobrovolníci pro pořádání WMTBOC 2020
_.k) Evropské univerzitní hry 2020
_.l) Předběžná informace o projektech komise rozvoje sekce OB v roce 2020

Zpravodaj ČSOS 2019/2

Zpravodaj ČSOS 2019/2 (5.3.2019, 553 kB , více informací )

1. Informace o možnosti poskytnutí finančního příspěvku klubům ČSOS na plnění projektů pro školní mládež a veřejnost v roce 2019
_.a) Výukové mapy
_.b) Areály pevných kontrol
_.c) Dny orientace v přírodě
_.d) World Orienteering Day
_.e) Přebor škol v OB
2. Informace o členské základně ČSOS a počtu registrací sportovců v jednotlivých sekcích ČSOS v letech 2014 - 2018
Kalendář hlavních závodů ČSOS 2019 (změny k 1.3.2019)

Zpravodaj ČSOS 2019/1

Zpravodaj ČSOS 2019/1 (5.2.2019, 232 kB , více informací )

1. Usnesení Valné hromady ČSOS 2018
2. a) Rozpočet ČSOS na rok 2019
_.b) Informace o rozdělení finančních prostředků na činnost krajských svazů ČSOS,
____na přípravu talentů sekce OB
____v oblastech sekce OB a v klubech ČSOS na rok 2019
_.c) Informace o rozdělení finančních prostředků na činnost TSM sekce OB na rok 2019
3. Informace sekce OB
4. Informace sekce LOB
5. Informace sekce MTBO
6. Různé
_.a) Úrazové pojištění členů pro rok 2019
_.b) Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČUS
_.c) Pojištění majetku a odpovědnosti TJ/SK
_.d) Smlouvy s OSA + INTERGRAM
_.e) Smlouva s firmou TOI TOI
_.f) Orientační běh v médiích v roce 2019
_.g) World Orienteering Day 2019
_.h) Předběžná informace o projektech komise rozvoje sekce OB v roce 2019
Kalendář hlavních závodů ČSOS 2019

Zpravodaj ČSOS 2018/2

Zpravodaj ČSOS 2018/2 (1.3.2018, 1 MB , více informací )

1. Informace o možnosti poskytnutí finančního příspěvku klubům ČSOS na plnění projektů pro školní mládež a veřejnost v roce 2018
_.a) World Orienteering Day
_.b) Výukové mapy
_.c) Areály pevných kontrol
_.d) Dny orientace v přírodě
_.e) Orientační běh do škol
_.f) Přebor škol v OB
2. Informace o členské základně ČSOS a počtu registrací sportovců v jednotlivých sekcích ČSOS v letech 2014 - 2017
Kalendář hlavních závodů ČSOS 2018 (změny k 1.3.2018)

Zpravodaj ČSOS 2018/1

Zpravodaj ČSOS 2018/1 (1.2.2018, 234 kB , více informací )

1. Usnesení Valné hromady ČSOS 2017
2. a) Rozpočet ČSOS na rok 2018
_.b) Rozdělení příspěvků na činnost krajských svazů ČSOS, na přípravu talentů sekce OB
____v oblastech sekce OB a v klubech ČSOS na rok 2018
_.c) Rozdělení příspěvků na činnost TSM sekce OB na rok 2018
3. Informace sekce OB
4. Informace sekce LOB
5. Informace sekce MTBO
6. Různé
_.a) Úrazové pojištění členů pro rok 2018
_.b) Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČUS
_.c) Pojištění majetku a odpovědnosti TJ/SK
_.d) Smlouvy s OSA + INTERGRAM
_.e) Smlouva s firmou TOI TOI
_.f) Časopis Orientační běh v roce 2018
_.g) World Orienteering Day 2018
_.h) Předběžná informace o projektech komise rozvoje sekce OB
_.i) Dobrovolníci pro pořádání Světového poháru v OB v ČR 2018
Kalendář hlavních závodů ČSOS 2018

Zpravodaj ČSOS 2017/2

Zpravodaj ČSOS 2017/2 (6.3.2017, 405 kB , více informací )

1. Informace o možnosti poskytnutí finančního příspěvku klubům ČSOS na plnění projektů pro školní mládež a veřejnost v roce 2017
_.a) World Orienteering Day
_.b) Výukové mapy
_.c) Areály pevných kontrol
_.d) Dny orientace v přírodě
_.e) Orientační běh do škol
_.f) Přebor škol v OB
2. Úhrada vkladů na Mistrovství ČR v OB a v MTBO v roce 2017
3. Informace o členské základně ČSOS a počtu závodních registrací v jednotlivých sekcích ČSOS v letech 2014 - 2016
Kalendář hlavních závodů ČSOS 2017 (aktualizace)

Zpravodaj ČSOS 2017/1

Zpravodaj ČSOS 2017/1 (26.1.2017, 231 kB , více informací )

1. Usnesení VH ČSOS 2016
2. a)Rozpočet ČSOS na rok 2017
_.b)Rozdělení příspěvků na činnost krajských svazů ČSOS, na přípravu talentů sekce OB
____v oblastech sekce OB a v klubech ČSOS na rok 2017
_.c)Rozdělení příspěvků na činnost TSM sekce OB na rok 2017
3. Informace sekce OB
4. Informace sekce LOB
5. Informace sekce MTBO
6. Různé
_.a)Úrazové pojištění členů pro rok 2017
_.b)Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů ČUS
_.c)Pojištění majetku a odpovědnosti TJ/SK
_.d)Smlouvy s OSA + INTERGRAM
_.c)Smlouva s firmou TOI TOI
_.d)Časopis Orientační běh v roce 2017
_.e)World Orienteering Day 2017
_.f)Předběžná informace o projektech komise rozvoje sekce OB
Kalendář hlavních závodů ČSOS 2017

Zpravodaj ČSOS 2016/2

Zpravodaj ČSOS 2016/2 (29.2.2016, 170 kB , více informací )

1. Informace o možnosti poskytnutí finančního příspěvku klubům ČSOS na pořádání akcí pro školní mládež a veřejnost v roce 2016
_ a) Výukové mapy
_ b) Areály pevných kontrol (APK)
_ c) Dny orientace v přírodě
_ d) Orientační běh do škol
2. Zajištění celostátní soutěže Přebor škol v orientačním běhu ve školním roce 2015/16
3. World Orienteering Day - 11. 5. 2016
4. Olympijský park Rio-Lipno
5. Spolupráce a propagace
6. Úhrada vkladů v dorosteneckých kategoriích na MČR v OB a MTBO v roce 2016
7. Informace o členské základně ČSOS v roce 2014 a 2015

Zpravodaj ČSOS 2016/1

Zpravodaj ČSOS 2016/1 (21.1.2016, 248 kB , více informací )

1. Usnesení VH ČSOS 2015
_.Informace o nových Stanovách ČSOS
2. a)Rozpočet ČSOS na rok 2016
_.b)Rozdělení příspěvků 2016 na krajské svazy a talenty sekce OB
3. Informace sekce OB
4. Informace sekce LOB
5. Informace sekce MTBO
6. Různé
_.a)Úrazové pojištění pro rok 2016
_.b)Smlouvy s OSA + INTERGRAM
_.c)Smlouva s firmou TOI TOI
_.d)Časopis Orientační běh v roce 2016
_.e)Olympijský park Rio-Lipno 2016
_.f)Předběžná informace o projektech komise rozvoje sekce OB
Kalendář hlavních závodů ČSOS 2016

Zpravodaj ČSOS 2015/2

Zpravodaj ČSOS 2015/2 (28.2.2015, 99 kB , více informací )

1. Informace o možnosti poskytnutí finančního příspěvku klubům ČSOS na pořádání akcí pro mládež v roce 2015.
2. Nabídka pro kluby ČSOS při prezentaci náboru nových členů a prezentace svých akcí pro veřejnost na portálu WWW.SPORTVOKOLI.CZ

Zpravodaj ČSOS 2015/1

Zpravodaj ČSOS 2015/1 (22.1.2015, 228 kB )

Zpravodaj ČSOS 2014/1

Zpravodaj ČSOS 2014/1 (24.1.2014, 197 kB )

Zpravodaj ČSOS 2013/1

Zpravodaj ČSOS 2013/1 (1.2.2013, 172 kB )

Zpravodaj ČSOS 2012/1

Zpravodaj ČSOS 2012/1 (3.2.2012, 433 kB )

Zpravodaj ČSOS 2011/1

Zpravodaj ČSOS 2011/1 (31.1.2011, 201 kB )

Zpravodaj ČSOS 2010/1

Zpravodaj ČSOS 2010/1 (12.1.2010, 147 kB )