Partneři ČSOS

Partneři ČSOS

Komerční partneři, mediální partneři, podporovatelé

Tisková stránka s logy partnerů ČSOS, grafické podklady log partnerů pro použití v tiskovinách a na mapách, aj.

Projekty MŠMT

Podpora sportu prostřednictvím dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zajištění sportovní reprezentace, významných sportovních akcí, rozvoje talentované mládeže, sportovní činnosti Svazu, údržbu a provoz sportovních zařízení, atd.