Podklady pro Valnou hromadu ČSOS

22.4.2021 Matěj Burda

Podklady pro Valnou hromadu ČSOS

Prvního května proběhne v Praze od 12:00 jednání Valné hromady ČSOS.

Pozvánku na jednání pro určené delegáty naleznete zde.

Valné hromady ČSOS se zúčastní 51 delegátů s hlasem rozhodujícím, které vyšlou jednotlivé krajské svazy ČSOS a sekce ČSOS (Krajské svazy ČSOS - 14, sekce OB - 26, sekce LOB -  4, sekce MTBO -  4, sekce Trail-o - 3).

Program jednání bude následující:

1. Zahájení, schválení programu, volby komisí, schválení jednacího a volebního řádu VH

2. Zpráva o činnosti ČSOS

3. Zpráva o plnění rozpočtu ČSOS v r. 2020
4. Zpráva kontrolní skupiny
5. Informace a závěry z jednání shromáždění sekcí OB, LOB, MTBO, Trail-o

6. Změna Stanov ČSOS – článek XIV. (sídla KS ČSOS)
7. Všeobecná rozprava, diskuse, návrhy
8. Volby předsedy ČSOS, členů výkonného výboru a kontrolní skupiny
9. Návrh rozpočtu ČSOS na rok 2021
10. Různé
11. Usnesení

Důležitým bodem jednání budou volby předsedy ČSOS, členů výkonného výboru ČSOS a kontrolní skupiny ČSOS. Kandidáti na jednotlivé funkce byli navrženi do 18. dubna. Kdo se tedy o práci uchází?
Kandidát na předsedu ČSOS:

 • Radan Kamenický (OSN)

Kandidáti na členy výkonného výboru ČSOS (volí se 5, profily kandidátů jsou zveřejněny v samostatném článku):

 • David Aleš (LCE)
 • Jan Fiala (ZBM)
 • Jan Picek (TJN)
 • Dominika Plochová (DKP)
 • Marek Pospíšek (TBM)
 • Libor Slezák (LCE)
 • Dušan Vystavěl (JPV)
 • Libor Zřídkaveselý (PBM)

Ve středu 28. dubna od 20:00 se můžete těšit na Převolební debatu těchto kandidátů, která bude živě vysílána na YouTube kanálu ČSOS.

Kandidáti na členy kontrolní skupiny ČSOS (volí se 3):

 • Ivan Matěj (UVP)
 • Petr Valášek (KAM)
 • Adam Zitka (LPU)

Další podkladové materiály k jednotlivým bodům jednání budou zaslány elektronicky všem delegátům VH ČSOS počátkem příštího týdne a doplněny do tohoto článku.

Z jednání bude zajištěn stream na Youtube kanálu ČSOS - odkaz zde.


« zpět