Představení kandidátů na členy výkonného výboru ČSOS

20.4.2021 Matěj Burda

Představení kandidátů na členy výkonného výboru ČSOS

V sobotu 1. května proběhne v Praze Shromáždění sekce OB a také Valná hromada ČSOS, kde budou mimo jiné zvoleni členové výkonného výboru ČSOS na čtyřleté funkční období.

Stávající výkonný výbor ČSOS navrhl počet členů nového VV na 9. Mezi členy budou předseda ČSOS (bude zvolen na VH 1. května), předseda sekce OB (bude zvolen na shromáždění sekce OB 1. května) a již zvolení předsedové sekcí MTBO Zbyněk Pospíšek (KOS TJ Tesla Brno ) a LOB Přemek Škoda (Slavia Liberec orienteering), dále pak 5 zvolených členů VV ČSOS.

Jediným navrženým kandidátem na předsedu ČSOS je stávající předseda Radan Kamenický (SK Orientační sporty Nové Město n. M.), stejně tak na předsedu sekce OB kandiduje Petr Klimpl (OK Lokomotiva Pardubice). Na zbývajících 5 pozic VV ČSOS byl navrženo 8 kandidátů, níže se můžete podívat na jejich profily, zároveň měli všichni kandidáti možnost shrnout své názory na směřování českého orienťáku v dalších letech (Jaká je vaše vize ve směřování českého orienťáku? Jaké konkrétní kroky by v případě zvolení byly vašimi prioritami? V čem je aktuálně orienťák v ČR na dobré cestě a kde naopak vidíte slabá místa?). Kandidáti jsou řazeni abecedně.

David Aleš (OOB TJ Slovan Luhačovice)

Vize: Zachování podstaty orienťáku jako přírodního sportu.
Konkrétní kroky: Dopracování marketingové strategie ČSOS a její postupné uplatnění. Je to oblast, kterou jsem spolu s týmem dalších kolegů postupně zvedl ze země jako opomíjenou, ale důležitou záležitost.
Slabá místa: Neschopnost využívat potenciál svých členů a více je zapojit do dění.

Jan Fiala (SK Žabovřesky Brno)

Mojí vizí je týmová spolupráce s jednoznačně rozdělenými a vzájemně se doplňujícími kompetencemi. Přednosti a schopnosti každého člena týmu je nutné využít v maximální míře. Rád bych se zaměřil na legislativu a pomoc a podporu oddílům formou dohod s majiteli rozsáhlejších pozemků po vzoru již uzavřených smluv s LČR a ALSOL. Jsme silná komunita chytrých lidí schopných rychle čelit nečekaným výzvám a operativně se přizpůsobovat. Máme však prostor ke zlepšení vztahů s orgány ochrany přírody a krajiny i v propagaci našich o-sportů mezi širokou veřejností jako aktivit, které jsou k životnímu prostředí šetrné a ohleduplné.

Jan Picek (OOB TJ Tatran Jablonec n. N.)

V krátkodobém horizontu bude směřování ovlivněno pandemií. Je nutné obnovit nejen celostátní soutěže, ale i oblastní žebříčky a akce pro všechny zájemce. Jako orienťák máme jedinečnou výchozí pozici – individuální sport, v přírodě, bez zásadních požadavků na infrastrukturu. V dlouhodobém pohledu se pak musíme zaměřit na fungování organizace (způsob práce rad a sekcí, větší ekonomická nezávislost, komunikace navenek i uvnitř, transparentnost), výraznější podporu klubů a menších oblastí ČSOS.

Dominika Plochová (Oddíl OB Kotlářka)

Já bych si přála, aby orienťák patřil do první patnáctky sportů mezi kterými si sportovní nováček vybírá svůj sport. Znamenalo by to, že se dokázal etablovat vedle divácky atraktivních sportů coby sebevědomý, snadno dostupný (místně, finančně i srozumitelností) sport, šetrný k přírodě a rozvíjející nejen jednotlivce, ale i komunitu. V této době je unikátní příležitost se k tomu přiblížit.
Konkrétní kroky: Výchova nových organizátorů (vedení ke spoluzodpovědnosti už od dorostu), otevřenější hledání spolupracovníků. Podpora menších klubů. Práce s mládeží.
Daří se: Rostoucí zájem veřejnosti, základní struktura a funkčnost svazu, pořadatelská profesionalita velkých závodů (vzhledem k tomu, že to funguje na dobrovolné bázi)
Slabá místa: Vstup do lesa (majitelé, kůrovec)

Marek Pospíšek (KOS TJ Tesla Brno)

Orienťák vidím jako hrdý a svébytný sport, který má potenciál rozhýbat naprostou většinu české společnosti. Je důležitým nástrojem pro budování vztahu společnosti k přírodě a životnímu prostředí obecně.
Konkrétní kroky: Vytvořit marketingové a komunikační plány pro svaz a jeho projekty. Zajistit lidské a finanční zdroje pro realizaci těchto plánů.
Daří se: Můžeme se opřít o skvělou práci klubů a lidí v nich. Vytváří se progresivní a inspirativní projekty, např. Čist-O-les. Umíme pořádat.
Slabá místa: Bohužel to neumíme odkomunikovat = prodat.

Libor Slezák (OOB TJ Slovan Luhačovice)

Rád bych ve VV ČSOS zúročil svoji celoživotní angažovanost v OB a pracoval ve prospěch celého ČSOS, tedy všech našich 4 sekcí, třebaže moje hlavní aktivity jsou v sekci OB. Mezi priority řadím jednak rozvoj OB ve všech regionech, např. prostřednictvím škol a školek formou propagačních akcí, hlavně z pohledu náročného roku 2020 a i začátku 2021. Druhým okruhem je pak ekonomika ČSOS. Jsem přesvědčen, že náš orienťák je na dobré cestě, např. v pořádání světových akcí. A metodicky směrem dovnitř svazu fungujeme v současnosti skvěle. Ale mým velkým přáním je, aby nebyl důvod začít říkat, že „zlaté“ časy orienťáku máme za sebou.

Dušan Vystavěl (Oddíl OS SK Prostějov)

Vize: Orienťák jako sport budoucnosti ve zdravém prostředí a jeden z nejvhodnějších sportů pro restart po Covidu.
Konkrétní kroky: Pokračovat ve stávající práci na mezinárodním a akademickém poli, aktivně se zapojit do akce „Orienťák žije“.
Daří se: Skvělé pořádání vrcholných světových akcí, úspěchy reprezentantů, zapojení českých zástupců do práce v IOF, spolupráce s médii (zejména televize), výukové programy (mapy, Dny orientace)
Slabá místa: Marketing, podpora menších klubů a menších oblastí.

Libor Zřídkaveselý (TJ Spartak 1. brněnská)

Naše směřování bude v následujících letech výrazně ovlivněno právě probíhající virovou pandemií, ať si o viru každý myslíme něco jiného. V první fázi jsme ovlivněni nemožností závodit, v druhé nás budou čekat finanční problémy, až stát zjistí, že je potřeba šetřit. Tedy mým cílem pro následující období je udělat maximum pro co nejrychlejší návrat před leden 2020 a to ve všech oblastech, kterých se všemožná omezení dotkla či ještě dotknou. Nebude to jednoduché, neboť vir tu s námi bude, ale věřím, že orienťáci jsou flexibilní a umí improvizovat.

  • Ve středu 28. dubna od 20:00 se můžete těšit na Převolební debatu, která bude živě vysílána na YouTube kanálu ČSOS.


« zpět