Co projednal VV ČSOS na březnové schůzi

13.3.2024 Petr Klimpl

Co projednal VV ČSOS na březnové schůzi

Ve středu se uskutečnílo další jednání výkonného výboru ČSOS.

V úvodu proběhly aktuální informace (především informace o stavu žádostí o dotace od NSA), informace sekcí a informace rad ČSOS, nejpodstatnějším bodem bylo schválení specifikací Revize 6 mapových klíčů pro les, pro sprint a pro LOB (jsou závazná pro všechny mapy vydané po 1. lednu 2025), aktualizace Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS a aktualizace seznamu autorizovaných tiskařů pro tisk map ČSOS digitálními technologiemi.

Následně byla projednána zpráva o činnosti a hospodaření ČO v roce 2023 (hospodaření ČO skončilo kladným výsledkem).

Předsednictvo ČSOS následně předložilo materiál s názvem "Další směrování ČSOS", který reagoval jednak na postavení našeho svazu v rámci preferencí ze strany NSA, ale i na řadu jednání o budoucnosti orientačních sporů, která proběhla v posledním roce na různých úrovních. Jedním ze závěrů byl i návrh na vypsání výběrového řízení na projektového manažéra svazu, který byl od 1. dubna rozpracoval a následně zaštítil realizaci vytyčených tézí (informace o výběrovém řízení najdete tady.

Poté byly projednány návrh ČSOS na červencový kongres IOF (návrh se týká rozšíření programu MS v OB o další závod - sprintové MS o krátkou trať, lesní MS o sprint nebo sprintové štafety). výbor MED v OB 2025 podal informaci o stavu příprav na tuto akci, byly schváleny embargované prostory, národním kontrolorem byl schválen Lukáš Hovorka.

Dalším bodem bylo projednání pořadatelství O-víkendu 2024, vyhlášení ankety, semináře i o o-gala proběhnou v Prostějově 22. - 24. 11. pod taktovkou JPV a PLU. Byl stanoven i termín Valné hromady svazu, vrcholné jednání ČSOS (tentokráte i volební) proběhne 7. 12. 2024 v Praze.

Následně bylo projednáno rozpracování nové formy televizních pořadů o OB na ČT Sport tak, jak bylo projednáno s Českou televizí. Předposledním bodem bylo seznámení s další koncepcí Czech O-Tour.

V bodě různé došlo k vyhodnocení žádostí do Fondu na podporu tvorby map.


« zpět