Výběrové řízení na pozici Projektový manažer Českého svazu orientačních sportů

13.3.2024 Dominika Plochová

 ČSOS vyhlašuje výběrové řízení na pozici Projektový manažer Českého svazu orientačních sportů

  • Zaslání přihlášky do výběrového řízení: do 7. 4. 2024 na adresu Český svaz orientačních sportů, Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 - Břevnov nebo e-mailem na csos@orientacnisporty.cz
  • K přihlášce je nutné přiložit:

    • stručný klasický a hlavně „orientační“ životopis (dosavadní práce v orientačních sportech);
    • prohlášení o splnění podmínek výběrového řízení (znalost jazyka, apod.);
    • doklad o vzdělání;
    • samostatnou přílohou musí být návrh opatření k zajištění hlavního a dílčích úkolů náplně práce.

 


« zpět