Zvoleno nové vedení sekce OB

1.5.2021 Petr Klimpl Převzato z Sekce OB

Zvoleno nové vedení sekce OB

V Praze na Strahově jednalo Shromáždění sekce orientačního běhu ČSOS.

Schůze se zúčastnilo 40 delegátů z oblastí (byla stoprocentní účast).

Po formálních záležitostech (při schvalování volebního řádu neprošel návrh na zvýšení počtu členů vedení sekce z pěti na šest) následovala zpráva předsedy sekce Petra Klimpla o činnosti sekce od posledního shromáždění sekce a informace předsedů komisí (vše bylo předáno dopředu písemně). Následovala diskuze k předneseným zprávám a informacím, která se týkala především soutěží.

Hlavním bodem byla volby předsedy a dalších členů vedení sekce OB na další čtyřleté období. Kandidát na předsedu sekce OB byl jen jeden, dosavadní předseda Petr Klimpl (LPU) byl opět zvolen s počtem hlasů 39 (jeden nehlasoval). Do vedení sekce nakonec kandidovalo 5 lidí (Jirka Zelinka se kandidatury vzdal). V hlasování dostal Daniel Wolf (TUR) 36 hlasů, Honza Netuka (SHK) 35 hlasů, Roman Zbranek (TZL) 31 hlasů a Radim Hošek (TAP) 24 hlasů - ti byli zvolení. Libor Slezák (LCE) dostal 20 hlasů a do vedení sekce nebyl zvolen.

Poté byli zvoleni delegáti na Valnou hromadu ČSOS a bylo schváleno usnesení shromáždění sekce OB.

Jednání skončilo po 100 minutách.


« zpět