Změny v IS ORIS v druhé polovině roku 2021

16.12.2021 Jana Kubátová

Změny v IS ORIS v druhé polovině roku 2021

Také ve druhé polovině tohoto roku byly v ORISu provedeny některé změny, které vzešly z požadavků členské základny a názorů odborníků Skupiny pro ORIS. Seznamte se s nimi.

Ostatní kontakty

Na stránce klubu vznikla nová sekce Ostatní kontakty. Ta je určena pro publikování kontaktů dle funkcí z pevného seznamu, momentálně - Hospodář, Správce map a Trenér mládeže. Seznam se bude časem rozšiřovat (rádi uvítáme podněty na oris@orientacnisporty.cz). Kontakty lze zadat dle jednotlivých sekcí i globálně. Prosíme kluby, aby si vyplnily především Hospodáře. Tento kontakt bude v budoucnu používán například pro komunikaci pořadatele závodů s kluby ohledně nedoplatků a jiných ekonomických agend.

Doklady k jednorázovým přihláškám

Častým dotazem letošní sezóny bylo, kam po ukončení závodů mizí doklady jednorázových přihlášek. Kvůli GDPR není možné dlouhodobě archivovat osobní údaje o osobách, které nejsou členy klubů ČSOS. Veškeré doklady se po uplynutí 30 dnů po datu závodu mažou a přihlášky se v okleštěné formě sesypou pod fiktivní klub 999 a nelze je vytisknout ani jinak upravit.

Práva k editaci závodu

Byla rozšířená práva k editaci závodu tak, že nově může změny dělat mimo zpracovatele přihlášek také hlavní rozhodčí a ředitel závodu.

Filtrace výsledků dle klubu

Na stránce závodu je pro přihlášeného uživatele přímý odkaz na klubové výsledky pro konkrétní závod. Pro manuální obecné zobrazení výsledků závodu jakéhokoliv klubu přidejte do adresy vyhledávače za stávající odkaz &club=XXX, kde XXX je zkratka klubu a zmáčkněte enter. Následně se vám zobrazí na daném závodě pouze výsledky členů takto zvoleného klubu.

Pokud si tyto výsledky chcete stáhnout, stačí vybrat tisk - normální (uložit jako PDF) nebo TXT pro textový soubor-uložit.

Odkazy na dokumenty

Odkazy na dokumenty na stránkách ORISu mají nyní dynamický formát, který automaticky přesměrovává na skutečný fyzický soubor. Původní adresa (odkaz) zůstává neměnná a lze ji tedy použít jako odkaz na externích stránkách, sociálních sítích apod.

Předběžný ranking

Již od října ORIS umožňuje automatický předběžný výpočet rankingových bodů. Neoficiální body se objeví v krátkém čase po nahrání výsledků závodu přímo na stránkách výsledků a rankingu. Oficiální body a pořadí se zveřejňuje po přepočtení stejně jako tomu bylo doposud.

Jednorázové přihlášky

Kontaktní sekce u jednorázových přihlášek vyžaduje zadání města pro případné požadavky na informace ze strany hygienických stanic a jiných úřadů.

API

ORIS API umožňuje novou variantu exportu v upraveném XML formátu. Popis je na stránce API.

Exporty

Byl přidán nový export umožňující jednodušší tvorbu podkladů pro GPS tracking. 

FB stránka ORIS

Pro zájemce o aktuální informace ke změnám v IS ORIS doporučujeme FB stránku ORISu spravovanou jeho autorem Michalem Bestou.

 


« zpět