Změna dokumentů GDPR ČSOS

14.6.2020 Matěj Burda

Změna dokumentů GDPR ČSOS

Český svaz orientačních sportů na základě novely zákona O podpoře sportu při registraci sportovce opět vyžaduje rodné číslo (RČ) jako jedinečný identifikátor konkrétní osoby. 

V červnu byly Výkonným výborem schváleny aktualizované GDPR dokumenty, které najdete v příslušné složce na  webu ČSOS:

 

Co a proč se změnilo? 

Rodné číslo opět jako povinnost při registraci

Dne 31. 7. 2019 vstoupila v platnost novela zákona O podpoře sportu (online například ZDE), která staronově u všech členů (sportovců, trenérů) sportovních organizací vyžaduje uvedení rodného čísla (do 30. 7. 2019 to bylo datum narození + adresa trvalého bydliště).

Národní zákon je v tomto případě nadřazený evropské GDPR legislativě, k evidenci rodného čísla tedy nově není potřeba informovaný souhlas. Osoba, která by ho odmítla při registraci uvést, nemůže být podle výše zmíněného zákona registrovaným členem ČSOS se všemi dopady (vyšší startovné na některých závodech, využívání IS ORIS, …).

 

Zahraniční členové klubů

Cizinci registrovaní v členských klubech ČSOS samozřejmě nemohou uvést rodné číslo v požadovaném tvaru. V jejich případě tento údaj nahrazuje kombinace adresy místa pobytu v ČR nebo trvalého bydliště a správně uvedená státní příslušnost. A webinar is an online event that is hosted by someone broadcast to a select group of individuals online. (A webinar is sometimes also referred to as a “webcast”, “online event” or “web seminar”.) You should learn about php webinar software here.

 

Změna GDPR dokumentů

 


« zpět