Zážitková výuka – s mapou za vzděláním

13.4.2021 Matěj Burda

Zážitková výuka – s mapou za vzděláním

Metodický tým ČSOS připravil pro učitele, trenéry a vedoucí volnočasových aktivit ucelený soubor výukových programů s tématikou pobytu a orientace v přírodě. 

Programy v rámci projektu „Zažij svůj domov“ propojují aktivity v přírodě a poznávání místa pobytu se získáváním dovedností v oblasti řešení krizových situací a znalostí orientace. Zábavnou formou zážitkové výuky mohou žáci, tréninková skupina nebo táborový oddíl prakticky rozvíjet své klíčové kompetence. Nácvik orientačních dovedností je maximálně přizpůsoben laickému uživateli a programy tak mohou být i prvním krůčkem k orienťáku pro jeho nové fanoušky. Otestovat některý z výukových programů ČSOS je snadné. Chtěli byste si je také vyzkoušet – třeba Digitální les, Zažij svůj domov nebo Dobrodružinu?

V rámci projektu vznikly tři ucelené programové řady: Zažij svůj domov (16 hodin, je již kompletně k dispozici), Digitální les (16 hodin) a Dobrodružina (50 hodin). Každá programová řada obsahuje tři vzájemně navazující programy (3.-5. ročník, 6.-7. ročník a 8.-9. ročník ZŠ).

Programy rozvíjejí klíčové kompetence žáků, propojují aktivity v přírodě a poznávání okolního prostředí se získáváním znalostí a dovedností v oblasti řešení neobvyklých či krizových situací a orientace v terénu. Zjednodušeně řečeno, speciální know-how orientačních sportů je v programech upraveno pro potřeby běžné školy tak, aby to důležité mohla využít co největší část populace. Žáci účastí v programech rozvíjejí a prakticky využívají matematické, sociální, občanské, digitální a technologické schopnosti a znalost přírodních zákonitostí. Autory jsou zkušení trenéři, učitelé i specialisté na pedagogiku volného času. Výsledkem jejich práce je 9 programů kombinovaných zážitkových aktivit pro využití ve školní výuce a neformálním vzdělávání. Programy je možné volně užít veřejností nebo je lze připravit na zakázku s instruktory z týmu ČSOS. Pro podrobnější domluvu stačí oslovit Janu Kubátovou nebo Pavla Štáfka z Metodické rady ČSOS.

Programová řada Zažij svůj domov je již schválena a doporučena MŠMT pro použití v rámci školní výuky, u programů Digitální les a Dobrodružina proces finalizace a schvalování bude dokončen do začátku školního roku 2021/22. 

Přehled výukových programů

 

3.-5. ročník ZŠ

6.-7. ročník ZŠ

8.-9. ročník ZŠ

Zažij svůj domov

Zažij svůj domov 1

Zažij svůj domov 2

Zažij svůj domov 3

Digitální les

Digitální les 1 

Digitální les 2

Digitální les 3

Dobrodružina

Dobrodružina 1

Dobrodružina 2

Dobrodružina 3

 

Nejen pro orienťáky mají programy řadu jasných opěrných bodů:

  • schopnost orientace v prostoru
  • rychlé a zodpovědné rozhodování ve stresové situaci
  • používání výstupů různých vědních oborů (kartografie, geologie, matematika a další přírodní vědy)

Orientační dovednosti jsou získávány od elementární úrovně ve známém a bezpečném prostředí v kolektivu vrstevníků s podobnou úrovní dovedností.

Součástí každého programu je:

  • Průvodce programem – popis aktivit, pravidel, instrukce pro účastníky 
  • Metodika – metodický návod pro učitele/instruktora/vedoucího, obsahuje popis aktivit a dále metodické poznámky k vedení programu, další zdroje či odkazy na ně, tipy pro různá prostředí či skupiny účastníků
  • Soubor pomůcek – tiskové předlohy pracovních listů, hracích karet, herních plánů atp.
  • Soubor výukových map – programy pracují i s mapami v OB klíči. Realizátorům doporučujeme prostory vhodné pro realizaci některých aktivit či celých projektových dnů. Programy vhodně navazují na databázi výukových map ČSOS, které lze v programech využít. Zároveň bylo v rámci pilotáží programů připraveno více než 40 zbrusu nových mapových podkladů, zejména v okolí škol a volnočasových středisek.

 

Zažij svůj domov

Vícedenní program zaměřený na bezprostřední kontakt žáků s přírodou a místním prostředím. Žáci si „naživo“ vyzkouší pobyt v různých druzích terénu (město, příroda, pohyb po cestách i mimo ně), budou se seznamovat se zákonitostmi přírodního koloběhu i s fungováním místní komunity. Jedním z cílů je zlepšit schopnost orientace žáků v terénu a okolním prostředí. Prostřednictvím map a kontaktu s reálným prostředím budou žáci získávat obraz o okolním světě a možnostech jeho zobrazení pomocí symbolů.

Digitální les

Opět vícedenní program, který má za cíl rozvinout schopnost práce s digitálními technologiemi. Žáci s nimi v současné době operují naprosto běžně, nicméně využívají je spíše konzumně než produktivně. Záměrem je naučit žáky využívat digitální technologie (především chytré telefony a tablety) aktivně k vlastnímu rozvoji, vyhledávání a zpracování informací a řešení problémů. Zábavnou formou se během aktivit ve městě, ve škole či v přírodě naučí efektivně pracovat např. s digitálními mapovými podklady a informačními databázemi, plánovat či zaznamenávat trasy či body v terénu. Budou používány i neobvyklé formy zadávání úkolů (šifry, QR kódy, kombinace úkolů v tzv. únikových hrách atp.). Ačkoli budou žáci disponovat navigační technikou, získají i základní dovednosti pro případ, že tato technika selže (výpadek baterie, absence GPS signálu…). Pojem “orientace” je zde využit ve více rovinách: kromě orientace v terénu se účastník naučí orientovat se i v reálném a digitálním světě se všemi jejich nástrahami.

Dobrodružina

Dobrodružina je program navržený pro celoroční realizaci v podobě kroužku či nepovinného předmětu. Program lze však s výhodou využít i jako náplň dlouhodobého pobytu v přírodě pořádaného organizací formálního či neformálního vzdělávání (např. tábor, soustředění, škola v přírodě). Obsahově kombinuje témata předchozích programů a přidává prvky survivalu. V našem pojetí výrazem „Survival“ rozumíme outdoorovou hru nebo závod (zpravidla s orientačními prvky), které kombinují více outdoorových sportů s řešením problémů a plněním úkolů v terénu. Problémy či úkoly mohou být mentální (šifra, znalostní kvíz), fyzické (dosažení určitého bodu předepsaným způsobem) či kombinované (zjisti, kam máš běžet / jet / plavat, a podle mapy se tam co nejrychleji přeprav). 

Z pohledu situací, do kterých se účastníci Dobrodružiny dostávají, jsou aktivity řazeny dle prostředí fyzického (domov/město/příroda) a sociálního (problém řeším sám/ve skupině)

Kde programy najít

Aktivity z programů se postupně objevují na Metodickém serveru ČSOS, kompletní výukové programy a další nabídky zážitkových programů s prvky orienťáku budou postupně přibývat na webu Zazitorientak.cz.

Ukázka pracovního listu z programu Zažij svůj domov


« zpět