Zastavení dotací pro sport neohrozí činnost ČSOS v roce 2017

19.5.2017 Jan Picek

Zastavení dotací pro sport neohrozí činnost ČSOS v roce 2017

Razie v sídle fotbalové asociace a zastavení finančních prostředků do sportu ze strany MŠMT. Události uplynulých dní a týdnů vyvolaly nejen ve sportovním prostředí řadu otázek týkající se financování sportů. Jak na tom je v současné době český sport a primárně Český svaz orientačních sportů?

O tom všem se jednalo v Nymburku 13. května na 34. valné hromadě České unie sportu. "Je ohroženo fungování českého sportu. Situace je horší, než byla při pádu Sazky, neboť tehdy stát určité prostředky sportu poskytoval. Nyní není vyplaceno padesát procent programů, které měly být vyplaceny do konce března, což je naprosto v rozporu se zásadami vlády pro financování neziskového sektoru. Tuto situaci však nezpůsobil sport, ale politici. Problém je, že český sport nemá institucionální zastoupení v podobě ministerstva sportu. Pouhých pětadvacet úředníků na MŠMT působících v úseku sportu naprosto nezvládá agendu a nemá potřebnou legislativní ani ekonomickou kvalifikaci,“ uvedl Miroslav Jansta, předseda ČUS, který se na valné hromadě zabýval i se závěry Národní rady pro sport (ta se sešla den před valnou hromadou ČUS). Ministryně školství po tomto jednání rozhodla, že národní sportovní svazy dostanou na svou činnost v červnu vyplacenu zálohu ve výši minimálně poloviny loňské dotace – zbytek peněz obdrží po novém posouzení žádostí. Fotbalovou asociaci ČR naopak vyzvala k předložení podrobné zprávy o vnitřním financování a teprve po prostudování tohoto dokumentu navrhne další postup financování fotbalu.
Český svaz orientačních sportů je oproti jiným na tom podstatně lépe. Během roku 2017 jsme obdrželi finanční prostředky ze dvou programů (P1 -  Sportovní reprezentace,  P2 - Sportovně talentovaná mládež). V současné době je v jednání (podle závěrů Národní rady pro sport ze dne 12. května 2017) vyplacení dvou programů, které jsou také v zájmu ČSOS: Sportování veřejnosti (dle informace paní ministryně se vyplatí do června) a Činnost sportovních svazů (Program 5). Tento program je pro svaz velmi důležitý (finanční prostředky jsou v řádu cca 12 mil. Kč). Program 5 bude na základě rozhodnutí Ministryně školství vypsán z důvodu transparentnosti znovu. Dle závěrů Národní rady pro sport by však sportovní svazy měly dostat do konce června na činnost zálohu ve výši 50 % částky z roku 2016, jak již bylo uvedeno na začátku.
V současné době bude ale vyplacen Program 8 pro přímé financování sportování dětí a mládeže v místních klubech včetně financování jejich trenérů a soutěží. Tento program je nový a je postaven na jednoduchém a spravedlivém výpočtu: počet dětí x Ministerstvem stanovená částka na rok. V tomto roce se jedná o částku 1000 korun na hlavu a rok při trénování dítěte 1 x týdně a 1 800 korun na hlavu a rok při trénování vícekrát týdně. Tento program se týká některých klubů ČSOS, kteří o dotaci požádali přímo na MŠMT.
V úvodu na svém středečním zasedání se Výkonný ČSOS zabýval aktuální ekonomickou situací ve financování sportovních svazů na základě opatření ze strany MŠMT, kterým došlo k pozastavení některých dotačních programů. VV-ČSOS rozhodl, že nebude omezovat sportovní a organizační činnost svazu a že dodrží schválený rozpočet na rok 2017 přijatý na valné hromadě svazu v prosinci 2016 a upravený na březnovém zasedání Výkonného výboru. Pro plynulé financování činnosti budou použity prostředky z rezervy ČSOS.

« zpět