Záříjové jednání VV ČSOS

9.9.2019 Petr Klimpl

Záříjové jednání VV ČSOS

Na svém záříjovém jednání se sešel výkonný výbor Českého svau orientačnách sportů.

Program jednání byl velmi bohatý. Po aktuálních informacích a kontrole úkolů podaly informace o své činnosti jednotlivé sekce (v bodě sekce OB byl schválen na obsazení místa šéftrenéra juniorské reprezentace a metodika sekce OB, na další dva roky to opět bude Pavel Košárek).

Poté proběhlo hodnocení účasti české reprezentace na MS v Trail-o a obdobné hodnocení vystoupení naší reprezentace na ME, MS a MSJ v lyžařském OB v roce 2019. Projednán byl návrh na svolání Valné hromady svazu (7. 12. 2019 v Brně).

Sekretariát svazu a hospodářská komise přednesly informaci o plnění rozpočtu ČSOS v roce 2019 a informaci o financování sportovního prostředí v letech 2020 a 2021.

Následně byly podány informace o jednáních při MS v OB v Norsku, předsedové organizačních výborů David Aleš a Jan Picek seznámili s průběžnou zprávou o přípravách MS v MTBO 2020 a MS v OB 2021. Ivan Matějů následně seznámil s materiálem "Orientační sporty v České televizi v roce 2020".

Další věcí byly projednány v bodě různé - zajištění Ankety 2019, zařazení závodů do WRE v roce 2020, informace o jednání s VSC MŠMT o zařazení o-závodníků do střediska, vydání publikace 70 let OB, byl schválen nový vnitřní předpis (pracovní poměr na dobu určitou). V závěru proběhla rozsáhlá debata za účasti Jana Petržely o Stacionárních tréninkových kempech 2019/2020 (LOB, OB i MTBO).


« zpět