Zápis z 2. zasedání P-ČSOS v roce 2014

19.3.2014 Michal Jirásek

Zápis z 2. zasedání Předsednictva Českého svazu orientačních sportů v roce 2014.

Program:

 1. Aktuální informace, kontrola úkolů potvrzení schválení materiálů per-rollam
 2. Informace sekce OB
 3. Informace o reklamním a sponzorském zajištění soutěží ČSOS v OB 2014
 4. Informace sekce LOB
 5. Hodnocení MSJ v LOB
 6. Informace sekce MTBO
 7. Informace Mapové rady
 8. Internetové stránky ČSOS
 9. Zpráva o hospodaření ČSOS za rok 2013
 10. Zpráva o činnosti a hospodaření ČO za rok 2013
 11. Diskuzní blok - „Podpora talentované mládeže“
 12. Různé

Zápis ze zasedání


« zpět