Workshop organizátorů závodů úspěšně proběhl v sobotu

17.1.2023 Jan Picek

Workshop organizátorů závodů úspěšně proběhl v sobotu

Pořádání závodů je v prostředí orientačních sportů fenomén, kterému se snad nemůže vyrovnat žádný sport. Tisíce dobrovolníků prostřednictvím klubů celý rok připravují závody nejrůznějších úrovní. ČSOS chce těmto aktivitám pomoci třeba i sdílením know-how. První setkání proběhlo v sobotu 14. ledna v Praze v rámci akce "Workshop pro organizátory závodů".

Třicítka účastníků s různou mírou znalostí a zkušeností v rámci organizace závodů si vyslechla z úst Radima Hoška, Vojtěcha Blažka a Jana Picka 6 rozdílných bloků s tématy, se kterými se setkává v podstatě každý pořadatel na řídící funkci. V první části byly zmíněny právní základy povolování závodů vč. dalších souvislostí jako oslovení starost(k)y, přizpůsobení termínů závodů nebo tipy, kde hledat informace o vlastnících pozemků. Druhý blok by se dal nazvat "Jak získat finance nebo podporu pro naše závody" - byly diskutovány různě dotační i grantové výzvy a také to, jak je těžké sehnat sponzora akce z komerční sféry. V další části byly zmíněné různé IT systémy využité pro pořádání závodů a také to, proč jsou ajťáci nepostradatelní členové týmu.

V dalších blocích byla diskutována udržitelnost závodů a tipy, které umožní být více v souladu s přírodou. Mnohé závody bojují s nedostatkem účastníků a tak byly nastíněny možnosti, jak závody propagovat, a to dostatečně efektivně a s jasně vydefinovanou cílovou skupinou. Záverečným tématem pak byla komunikace v týmu a možnosti využití různých digitálních platforem pro zjednodušení toků informací.

Celé odpoledne proběhlo v neformální atmosféře, kdy nebylo cílem pouze poučovat, ale některé činnosti vzájemně hodnotit, diskutovat a hlavně se inspirovat. Po ukončení hlavní části se zhruba polovina účastníků přesunula do nedaleké restaurace vše rozebrat u jednoho stolu. Ostatně nejeden klasik říká, že nejlepší nápady vznikají v hospodě... Workshop pro organizátory závodů neproběhl naposledy, má cíl se postupně vyprofilovat jako jeden z možných zdrojů a nápadů pro kluby i jednotlivce.

Prezentace a další informace budou postupně zveřejňovány na Metodickém portálu ČSOS.


« zpět