Vznikla Tréninková centra mládeže

4.3.2015 Petr Klimpl

Vznikla Tréninková centra mládeže

Předsednictvo Českého svazu orientačních sportů schválilo vznik devíti tréninkových center mládeže.

Zřízení tréninkových center mládeže vychází ze schválené Koncepce práce s talentovanou mládeží ČSOS.

Základním cílem práce s talentovanou mládeží je dosažení dostatečné výkonnostní úrovně, která umožní plynulý přechod do RD a potenciál dosažení nejvyšších výsledků na reprezentační úrovni. Mezi další cíle patří postupné předávání zkušeností a vzdělávání v oblastech metodiky tréninku a organizace závodů. Základní principy a priority v činnosti:
- důraz na všeobecný rozvoj s přiměřeným objemem zátěže
- osvojení základních principů závodění
- vštěpení obecných základů vrcholového tréninku
- hledání a podpora talentů pro další růst
- ovlivňování morálního profilu
- první reprezentační závodní zkušenosti bez specifické přípravy

Koncepce stanovuje jednotlivé úrovně práce s mládeží: - klub - regionální úroveň - TSM - národní úroveň - ústřední trenér mládeže (výběr dorostu) / juniorská reprezentace

Tréninkové středisko mládeže sdružuje jednotlivé talenty (15-20 let) všech klubů ve spádové oblasti. Důležitým principem fungování TSM je pokrytí všech klubů po celé ČR. V případě nedostatečného počtu talentovaných závodníků je možné sloučení spádových oblastí do jednoho TSM. Jeho základním úkolem je nadstavbová příprava nad klubovými aktivitami, dále sledování výkonnosti všech závodníků, spolupráce s osobními trenéry a zajištění přípravy těm členům, jež nemají v klubu přístup k trenérskému vedení. Na začátku procesu je vstupní testování všech závodníků, které definuje členskou základnu TSM. Tu tvoří talentovaní závodníci, kteří splní určená kritéria při vstupním testování (závodníci cizí státní příslušnosti nejsou započítáni). realescort.co.nz

P ČSOS rozhodlo o zřízení Tréninkových středisek mládeže (TSM) u těchto subjektů:
TSM Praha a Střední Čechy – Pražská tělovýchovná unie, Pražský svaz orientačních sportů
TSM Západní Čechy – Západočeské sportovní centrum mládeže (OB, LOB)
TSM Ještědské oblasti – Krajská organizace ČUS Libereckého kraje
TSM Královéhradecko – OK 99 Hradec Králové
TSM Pardubicko + Vysočina - OK Lokomotiva Pardubice
TSM Jižní Morava – SK Brno Žabovřesky
TSM Haná – Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti
TSM Moravskoslezský kraj – Moravskoslezská krajská organizace ČUS
TSM Valašsko - TJ Slovan Luhačovice

Rok 2015 bude pro činnost TSM přechodný. Letos byli do TSM zařazeni všichni závodníci licence A (E, R), od roku 2016 budou členi TSM vybráni na základě vstupního testování.

Harmonogram dalších kroků:
- 14. 3. 2015 – seminář vedoucí TSM a vedoucích trenérů TSM
- do 25. 3. 2015 – zpracování a předložení plánu přípravy jednotlivých TSM, včetně rozpočtu a trenérského zajištění
- do 5. 4. 2015 – oponentura plánu přípravy, rozpočtu a trenérského zabezpečení TSM
- do 10. 4. 2015 – zpracování dohod o dotace TSM na rok 2015
- do 30. 4. 2015 – zveřejnění hrubé verze vstupních testů do TSM pro rok 2016


« zpět