Vyhodnocení podnětů pro IS ORIS

27.2.2024 Jana Kubátová

Vyhodnocení podnětů pro IS ORIS

V průběhu ledna proběhlo vyhodnocení podnětů a připomínek k fungování IS ORIS obdržených během sezóny 2023 odborníky z řad orienťácké komunity sdružených ve Skupině pro ORIS.

V systému také proběhlo několik drobných změn a chystá se Manuál pro pořadatele.

Vyhodnocení podnětů

Veškeré připomínky, které jsme obdrželi od členské základny, byly vyhodnoceny a budou do ORISu implementovány v několika vlnách nebo byly archivovány. V seznamu připomínek si můžete přečíst jejich přesné znění a získané hodnocení.

  • Pokud vás napadají nějaké další možnosti, které by bylo dobré do ORISu přidat nebo změnit, prosím ozvěte se nám na oris@orientacnisporty.cz.

Novinky

Bylo zavedeno rozesílání e-mailu s informací o blížícím se konci licence R/T a to 180 a 90 dní před koncem tak, aby si mohl dotyčný naplánovat absolvování školení nebo workshopu pro udržení licence.

Další novinkou je možnost automatického otevření přihlášek v určený čas, dosud bylo nutné je otevírat manuálně. Nastavení lze provést v editaci sekce Přihlášky na stránce závodu. Informace o času spuštění přihlášek je v případě vyplnění publikována v API (pole EntryStart) a zobrazena na stránce zavodu.

V průběhu jara by se v ORISu měly objevit také reklamní plochy. Tento krok byl vyžádán Výkonným výborem ČSOS a jde o další způsob, jak může Český svaz orientačních sportů získat peníze na své fungování. 

Tvorba materiálu pro pořadatele

Skupina pro ORIS by v průběhu letošní sezóny měla vytvořit materiál “Jak využít naplno ORIS při pořádání”, který by měl seznámit kluby s nastavením ORISu pro akce od úrovně oblastního žebříčku po MČR. Tímto krokem bychom rádi pomohli zejména menším klubům a začínajícím pořadatelům při pořádání těchto akcí, které tvoří základní pilíř našeho sportu.


« zpět