VV ČSOS jednal poslední březnový den

31.3.2021 Petr Klimpl

VV ČSOS jednal poslední březnový den

Ve středu večer jednal výkonný výbor ČSOS.

V úvodu jednání podaly informace o své činnosti jednotlivé sekce. Ze zajímavých věcí: sekce trail-O nominovala jako kandidáta do komise závodníků IOF Pavla Ptáčka; sekce LOB vypíše na počátku dubna výběrové řízení na šéftrenéra repre dospělých a šéftrenéra repre juniorů; sekce OB a MTBO ruší své první letošní závody v dubnu.

Dalším bodem programu byla informace z jednání předsednictva IOF. Letošní prezidentská konference nebude při MS v České republice, ale bude až v říjnu on-line, v závěru dubna se vedení IOF setká on-line s členskými federacemi. Česká republika byla požádána, aby přesunula MS v trail-O z roku 2022 na rok 2023 (MS by mělo probíhat ve dvouletém intervalu). Aktuální stav závodů v roce 2021: poměrně pevně (80 – 90%) se počítá s konáním ME a SP (OB) ve Švýcarsku, MS (OB) v ČR a SP (OB) ve Švédsku, některé závody již byly zrušeny, rozhodnutí o osudu zbývající velké skupiny závodů (mj. JMS, MED, MSV, ...) zůstává otevřené.

Následně byla projednána aktuální ekonomická situace v ČSOS, svaz od NSA obdržel všechny dotace, finanční situace je více než dobrá.

Důležitým bodem bylo projednání přípravy MS v OB 2021 a vliv epidemické situace na doprovodné a přidružené akce k MS. Přípravy na MS probíhají dobře. V tuto chvíli a v nejbližší době proběhnou soustředění řady o-reprezentací v tréninkových prostorech MS.  Případné zrušení doprovodných závodů bude dořešeno organizačním výborem MS do konce dubna (v případě zrušení WOC Tour budou všem přihlášeným vráceny vklady).

VV ČSOS schválil kandidaturu České republiky na pořádání série Světového poháru v OB v roce 2023 (centrum Česká Lípa nebo Staré Splavy).

Dalším bodem bylo projednání první verze materiálu Orienťák žije, který by měl ukázat, jak aktivovat náš sport po skončení současné krize. Materiál dopracují do 15. dubna Jan Picek a Petr Klimpl, tak aby byl ke zveřejnění jak uvnitř svazu, tak na veřejnosti do konce dubna.

Jednalo se i osudu Valné hromady ČSOS, pokud se ji nepodaří uskutečnit do 15. května, tak bude odložena až na září/říjen, rozhodně bude prezenční.

V bodě různé se jednalo o osudu letošních letních Stacionárních tréninkových kempů ve Švédsku (bylo rozhodnuto o pokračování příprav do doby, kdy by vznikly svazu nějaké nevratné náklady na konání STK), dále se hovořilo o dokončení výukové programu pro školy a skupiny Zažij svůj domov a v neposlední řadě bylo schváleno založení e-shopu s materiály svazu, vedle metodických materiálů, ročenek a dalších věcí i propagační předměty MS v OB 2021.


« zpět