Volební Valná hromada ČSOS bude 1. května

9.4.2021 Jiří Šubrt

Volební Valná hromada ČSOS bude 1. května

Na základě rozhodnutí Výkonného výboru ČSOS se volební Valná hromada ČSOS uskuteční v sobotu 1. 5. 2021 v Praze.

Volební Valná hromada ČSOS uskuteční v sobotu 1. 5. 2021 v Praze od 12:00 (Aula ČUS – Zátopkova 2/100, Praha 6). Od 10:00 bude jednání na stejném místě předcházet Shromáždění sekce OB.    

Na základě usnesení minulé VH ČSOS v roce 2019 je stanoven následující počet delegátů (celkem 51):

 • Krajské svazy ČSOS  - 14
 • sekce OB - 26
 • sekce LOB - 4
 • sekce MTBO - 4
 • sekce Trail-O - 3

Navržený program VH ČSOS:

 • Zahájení, schválení programu, volby komisí, schválení jednacího a volebního řádu VH
 • Zpráva o činnosti ČSOS
 • Zpráva o plnění rozpočtu ČSOS v r. 2020
 • Zpráva kontrolní skupiny
 • Informace a závěry z jednání shromáždění sekcí OB, LOB, MTBO, Trail-o
 • Všeobecná rozprava, diskuse, návrhy
 • Volby předsedy ČSOS, členů výkonného výboru a kontrolní skupiny
 • Návrh rozpočtu ČSOS na rok 2021
 • Různé
 • Usnesení

 

Jednotlivé krajské svazy ČSOS a sekce LOB, MTBO a Trail-o mnohou zaslat případné změny již zaslaných jmen delegátů s e-mailovými adresami na sekretariát ČSOS (csos@orientacnisporty.cz) do 18.4.2021

(pozvánka a podkladové materiály pro delegáty VH budou zaslány přímo na e-mailové adresy delegátů.  Pozvánku na VH ČSOS dále obdrží (jako delegát s hlasem poradním) členové VV-ČSOS a předsedové rad ČSOS, pokud nebudou delegováni krajskými svazy nebo sekcemi ČSOS.)

Předložení návrhů na kandidáty do orgánů VH ČSOS (v souladu se Zásadami volební kampaně na VH ČSOS) je možno zasílat na sekretariát ČSOS v termínu do 18. 4. 2021. Poté bude zpracována soupiska nominovaných na jednotlivé funkce, která bude zveřejněna na webu ČSOS a bude zaslána spolu podkladovým materiálem a obdrženými o-profily kandidátů všem delegátům VH ČSOS. Navržení kandidáti (pokud nebudou delegáty VH) budou pozváni jako hosté. V případě, že se nebudou moci zúčastnit, budou mít možnost seznámit delegáty se svým zájmem kandidovat elektronickou formou např. přes ZOOM v max. délce 2 minut (stejně jako přítomní kandidáti).

Návrh volebního řádu

 

Pro konání VH ČSOS budou přijata speciální režimová opatření: 

 • každý delegát musí mít nasazenou chirurg. roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95;
 • delegáti budou usazen tak, aby dodržovali vzdálenost minimálně 2 metry od sebe;
 • každý delegát se při příchodu musí prokázat negativním antigenním či PCR testem, nebo potvrzením o prodělání Covidu v posledních 90 dnech, popřípadě potvrzením o prodělaném očkování na Covid
 • před vstupem do Auly je možno se otestovat antigenním testem ze slin 

« zpět