Víkend: Začíná Czech o-tour, pokračují oblastní závody

29.3.2023 Petr Klimpl Převzato z Sekce OB

Víkend: Začíná Czech o-tour, pokračují oblastní závody

První dubnový víkend je plný o-závodů - začíná Kwak Czech O-Tour 2023, pokračují závody v oblastech.

Kwak Czech O-Tour 2023: Czech o-tour má letos tři série - v dubnu na Plzeňsku, v srpnu na Kokořínsku a v říjnu na Šumavě. Plzeňská série má centrum v Greensgate Golf & Leisure Resort Dýšina. Všechny závody se poběží ve středně kopcovitém terénu s mnoha terénními tvary různého původu, ve větší části závodního prostoru převažuje dobře průběžný les, prakticky bez sezónního podrostu, menší část tvoří nerekultivovaná důlní výsypka s pestrou směsí porostu od otevřených ploch po neproniknutelné pichlavé hustníky. V sobotu se běží krátká trať na mapě Ejpovické vodní tunely (autor Evžen Cigoš), tratě pro více než 1300 závodníků postavili Jan Šedivý (HD21E) a Marcela Staňková (vše ostatní). Závod se počítá do oblastních soutěží Západočeské oblasti. Před závodech COT se poběží nominačky české reprezentace na Světový pohár v Norsku. Večer je připraven pro více než stovku přihlášených závodníků v okolí Autokempu Ejpovice noční závod Lucifer cup na mapě Ejpovická nádrž (mapoval Evžen Cigoš), tratě připravil Tomáš Rauch. V neděli je na pořadu klasická trať. Opět poběží více než 1300 závodníků (je to oblastní žebříček pro západní Čechy, Prahu a střední Čechy. Stavitel tratí Šimon Kurz měl k dispozici mapy od Evžena Cigoše Kokotská studánka (pro delší tratě) a Horomyslice.

Ještědská oblast: Ještědský žebříček začíná dvěma závody, které pořádá Klub orientačního běhu Děčín. Oba závody mají centrum na koupališti Nový Svět v obci Růžová. Přihlášeny jsou čtyři stovky závodníků. Poběží se v porostově pestrém lese s hustou sítí cest, kde některé mýtiny jsou naorány s ponechaným klestím, místy je hustý podrost borůvčí. Značná část sobotního prostoru klasické trati dosud nikdy nebyla zmapována pro orientační běh. Poběží se na mapách Nad Vřesovkou a Pod Růžákem, tratě pro postavili Igor Gálus a Jan Šálek. Na nedělní krátké trati je v jižní části prudký svah s množstvím balvanů, vysokými skalními srázy a hlubokými roklemi. Stavitel tratí Petr Vlček připravil tratě na mapě Nad Vřesovkou.

Východočeská oblast: Východočeský pohár má na pořadu třetí kolo, sobotní krátká trať se poběží v lesích nad Vamberkem. Pořadatelé OB Vamberk a OB DDM Kostelec nad Orlicí zvolili za centrum chatu Vyhlídka. V okolí je mapa Vyhlídka 2023 (autor Josef Doležal), kde je zvlněný podhorský les se středně hustou až hustou sítí komunikací. Tratě pro necelých 800 závodníků postavil Tomáš Veverka.

Moravskoslezský kraj: Krátkou trať jarního žebříčku Moravskoslezského kraje (2. kolo) pořádá v sobotu oddíl orientačního běhu TJ Opava s centrem Stěbořice, Nový Dvůr. Jiří Sýkora připravil mapu Nový Dvůr 2022, na které postavil tratě Tomáš Novotný v mírně zvlněném terénu s hustou sítí cest, kde je různě průběžná vegetace. Přihlášeno je přes 250 závodníků.

Hanácká oblast: TJ Sokol Plumlov pořádá v sobotu Mistrovství Hanácké oblasti na klasické trati, současně je to i závod Valašského žebříčku. Centrum je ve Vícově. Přes 550 závodníků poběží v lese podléhajícím „Režimovým opatřením Vojenského újezdu Březina“, je tam porostově pestrý terén s ostrými svahy se skalkami a kameny, hustá síť komunikací, místy sezónní podrost, terénní relikty zaniklé opevněné městské lokality Městisko. Tratě na mapě Městisko (mapoval Bob Háj) postavil Marek Otruba.

Jihomoravská oblast: Jihomoravská liga začíná úvodním závodem na klasické tratí, který připravil SK Brno - Žabovřesky s centrem v Březině u Křtin. Přes 400 přihlášených závodníků čeká mapa Na zahrádkách, tratě postavil Alexandr Jordanov ve smíšeném lese s měnící se průběžností, prostor závodu je velmi členitý, na jih padá do údolí.

Informace o závodech najdete v IS ORIS.

 

Převzato ze stránky Jak to vidí Béďa.


« zpět