Ve Zderazi proběhlo školení kartografů OB

27.11.2014 Michal Jirásek

Uplynulý listopadový víkend proběhlo školení začínajících kartografů. Dvacítka zájemců se v rekreačním středisku Renospond ve Zderazi seznamovala se základy tvorby map pro orientační sporty.

Trojice zkušených lektorů Lenhart, Langr a Krtička připravila velmi nabitý program, který běžel od časného rána do pozdního večera a nedával účastníkům příliš času na oddech. Na teoreticky nabyté znalosti z přednášek se ihned navazovalo praktickými dovednostmi: krokováním, měřením polygonů v terénu, práci s výškopisem nebo kreslením map. Oproti minulým ročníkům došlo k několika změnám v programu: kromě klasické metody mapování bylo poprvé zařazeno mobilní mapování a ke kresbě map v OCADu si mohli zájemci vyzkoušet kresbu map také v Open Orienteering Mapperu. Lze říci, že všichni účastníci se snažili a každý dokázal, někdy lépe, někdy hůře, zmapovat kousek vymezeného území. Porovnání výsledných map s dílem zkušeného kartografa pak bylo předmětem společné diskuze a přinášelo každému účastníkovi zpětnou vazbu. Závěrečné hodiny školení opět patřily přednáškám: mapovému klíči, evidenci map a přípravě georeferencovaných mapových podkladů.

Účastníci školení začínajících kartografů

Na snímku účastníci školení začínajících kartografů 2014.

Účastníci odjížděli v neděli odpoledne unaveni, ale spokojeni. To, že většina z nich si vyžádala pokračování školení především v oblasti přípravy mapových podkladů, svědčí o jejich velkém zájmu o problematiku mapování. Mapová rada ČSOS již na svém sobotním večerním zasedání rozhodla, že pro zájemce zorganizuje workshop zaměřený na moderní metody přípravy mapových podkladů, který proběhne 24.-25. ledna 2015.

Společně se školením kartografů proběhlo výjezdní zasedání Mapové rady ČSOS a oblastních kartografů. Mezi hlavní řešené problematiky patřily hromadné objednávky mapových podkladů, reciproční smlouva mezi ČSOS a Zeměměřickým úřadem o výměně podkladových dat, centrální evidence map, zhodnocení činnosti v oblastech, příprava nové verze příručky Tvorba map pro orientační běh, aktuální stav mapového archivu, upgrade aplikace mapového serveru a mnoho dalšího.

Luděk Krtička


« zpět