Valná hromada ČSOS 2015 v Luhačovicích

30.11.2015 Ivan Matějů

Valná hromada ČSOS 2015 v Luhačovicích

Přehled důležitých informací z Valné hromady ČSOS, která se konala dne 28. 11. 2015 v Luhačovicích.

V zasedací síni Městského úřadu v Luhačovicích se dne 28. 11. 2015 konala valná hromada Českého svazu orientačních sportů za účasti 34 delegátů z 42, tj. 81 %.

Vrcholný orgán našeho svazu měl na programu desetibodový program, který delegáti VH, kteří vzešli z jednotlivých sekcí a krajských svazů ČSOS zvládli za necelých 145 minut. Na programu se vedle procedurálních otázek - jako volba komisí, schválení programu, jednacího řádu a pracovního předsednictva, objevily jak tradiční body – zpráva o činnosti ČSOS (Kamenický), zpráva o plnění rozpočtu (Šubrt), zpráva revizní skupiny ČSOS (Macháček), informace ze sekcí OB (Klimpl), LOB (Škoda), MTBO (Pospíšek), tak i nové body – byly projednány a schváleny nové Stanovy ČSOS a návrh na ustanovení čtvrté sekce ČSOS  Trail-O (viz níže). Po proběhlé rozpravě a diskusi byl schválen i Rozpočet ČSOS na rok 2016 a Usnesení valné hromady 2015

Vše podstatné je tedy zachyceno v usnesení VH, určitě se na webech krajů, oblastí nebo jednotlivých delegátů objeví jejich postřehy, každý delegát si jistě též zaznamenal to, co považuje za důležité ve své práci i v činnosti našeho svazu.

Moje záznamy a úkoly z rozpravy, diskuse a směřování ČSOS jsou asi takovéto:

 • velké ocenění za uspořádání MS a MSJ v MTBO v Liberci pro VLI, úspěch pořadatelský, sportovní, mediální (ČT), diplomatický i finanční (Kamenický)
 • nárůst členské základny ČSOS dospělých i mládežnických kategorií OB za rok o 500 (Klimpl)
 • OB opět na programu letní olympiády dětí a mládeže v ČR 2015 – Plzeň, příprava LODM 2017 – Brno, (Kamenický, Matějů)
 • finanční zabezpečení ČSOS hlavně ze zdrojů MŠMT, ČOV a z vlastních zdrojů je příslibem dalšího rozvoje hlavních činností ČSOS (Šubrt)
 • oceněn rozvoj ORIS a tvorba nového svazového programu na pořádání závodů (Klimpl)
 • oceněno zřízení a rozjezd TSM a Akademie OB, MTBO a LOB (Klimpl, Škoda, Pospíšek)
 • informace o dobré přípravě ME v OB v Jeseníku, požadavek (prosba) na dobrovolníky – doplnění pro pořadatelský tým i diváckou účast na ME – podpora čs. týmu (Klimpl)
 • informace o přípravě PP a dokumentů ČT z ME v Jeseníku a z MČR v OB v r. 2016 (Matějů)
 • podpora kandidatury na uspořádání MED OB v r. 2018, lokální pořadatel TUR a TJN (Klimpl)
 • informace a podpora ČSOS a Jč KS ČSOS při prezentaci v rámci Olympijského parku Rio 2016 na Lipně i lokálních OH parků (Vébr)
 • rezervy v metodické oblasti ČSOS, snaha o vytvoření funkce metodika svazu (Němečková)
 • rezervy v průniku do celostátního tisku, nejsou lidi pro metodickou práci, malý zájem mladých o funkcionářskou práci, malé zastoupení v IOF, občasné problémy s majiteli lesů i orgány státní správy, nerovnoměrný rozvoj OB v jednotlivých oblastech (Klimpl – sekce OB)
 • příprava výpravy ČSOS na účast při Světových hrách v roce 2017 ve Wroclavi (Matějů)

Jako dva důležité body hodné zaznamenání uvádím:

 • Práce na schválení novelizovaných Stanov ČSOS. Jejich změna byla nutná kvůli novému občanskému zákoníku. Novinkou oproti původním stanovám ČSOS jsou zejména změny ve zřízení  statutárních orgánů ČSOS, tzv. „předsednictva ČSOS“,  které tvoří předseda a dva místopředsedové ČSOS, dosavadní předsednictvo se stává „výkonným výborem ČSOS“ a nově řeší stanovy postavení krajských svazů ČSOS, které se stávají pobočnými spolky ČSOS a také je zde zakotveno postavení nově zřízených TSM. Nové stanovy byly po diskusi a zapracování připomínek jednomyslně schváleny.
 • Zřízení nové (čtvrté) sekce ČSOS pod názvem TRAIL–O, které předložila dosavadní pracovní skupina Forst, Dudík, Hůlka. Rovněž toto usnesení bylo přijato jednomyslně.

V závěru mi zpravodajská povinnost velí poděkovat hostitelům z LCE (jmenovitě L. Slezákovi) za vytvoření dokonalých podmínek pro uspořádání jak shromáždění sekce OB tak i VH ČSOS v Luhačovicích, prostředí i podmínky pro naše vrcholné jednání na městském úřadu v Luhačovicích byly skvostné a i spojení s následnou akcí O-GALA se ukázalo jako velmi dobré. Ale hodnocení této akce je již jiná kapitola, kterou provedou spíš mladší ročníky… Takže do Luhačovic ještě jednou – velké díky.


« zpět