Valná hromada ČSOS

26.11.2022 Petr Klimpl

Valná hromada ČSOS

V Chotěboři proběhla letošní Valná hromada Českého svazu orientačních sportů.

Po procedurálních otázkách přednesl předseda svazu Radan Kamenický zprávu o činnosti ČSOS od poslední Valné hromady. Poté informovali o činností svých rad jejich předsedové. Následovala zpráva o plnění rozpočtu ČSOS v roce 2022, kterou přednesl generální sekretář svazu Jiří Šubrt a kterou následně doplnila zpráva kontrolní skupiny ČSOS. S informacemi a závěry z jednání shromáždění sekcí OB, LOB, MTBO, Trail-o seznámili delegáty Valné hromady jejich předsedové.

Poté byla schválena drobná změna Stanov ČSOS. Proběhla diskuze o návrhu rozpočtu rozpočtu svazu na rok 2023 a po dvou a půl hodinách bylo jednání po schválení usnesení ukončeno.


« zpět