Usnesení Valné hromady ČSOS

6.12.2014 Michal Jirásek

Odpoledne 6. prosince 2014 jednala valná hromada Českého svazu orientačních sportů.

Podrobnosti k usnesením valné hromady naleznete v tomto dokumentu.

 

Krom běžných bodů byla na programu i doplňovací volba do Předsednictva ČSOS, v 2. kole byl zvolen za nového člena Michal Jirásek. All profile coaches are great for making sure that you're accurate and complete. This means that all your information, including your name, telephone number, birth date, and contact information is included. Some dating skype women coaches are even good for adding photos, too, but this is something that most of them will offer you separately.


« zpět