Únorové jednání Výkonného výboru svazu

8.2.2023 Petr Klimpl

Únorové jednání Výkonného výboru svazu

Na svém druhém letošním jednání se sešel v Praze na Strahově výkonný výbor ČSOS. 

Program byl poměrně bohatý. Po tradičním úvodním rituálu (aktuální informace, kontrola úkolů) podaly informace o své činnosti jednotlivé sekce (sekci MTBO byly schváleny změny všech předložených soutěžních dokumentů).

Následovaly informace Rad ČSOS - jednalo se o připravovaném jednání s Agenturou ochrany přírody, o webu obpostupy, byla schválena podpora klubům na projekty pro školní mládež a veřejnost v roce 2023, poděkovalo se pořadatelům ZODM (VRL) a delší dobu se hovořilo o marketingu.

Dále následovalo projednání a schválení Zprávy o výsledcích státní reprezentace a vyhodnocení péče o talentovanou mládeže za rok 2022 a Zprávy o výsledcích státní reprezentace ČSOS Parasport reprezentace ZPS 2022 Trail-o P class (to je povinný materiál k vyúčtování pro Národní sportovní agenturu, na jednání proto byli pozváni i zástupci NSA, ale nikdo nepřišel).

Dalším bodem bylo marketing, jednalo se o o-knize 2023, o vizi nového svazového webu, ale i o celkové vizi svazu do budoucna (ke všem bodům se VV ještě v prvním pololetí vrátí).

Již tradičním bodem byla informace o přípravách významných akcí letos a příští rok v ČR - Czech O-Tour 2023, Světový pohár v OB 2023, MS v MTBO 2023 (jednotnou linkou bylo, že přípravy jdou podle plánu, ale že dosud není dostatek dobrovolníků na pořádání - bude výzva na jejich nábor) a MS juniorů v OB 2024.

Dost věcí bylo i v bodě různé - byl přijat ČSOS nový klub OBP (celkem je nyní ve svazu 216 klubů), byly schváleny odměny za umístění na MS, ME, MSJ a MEJ v roce 2023, byla projednána forma pořádání O-víkendu 2023 (společně vyhlášení Ankety, semináře, O-gala, ale bez Shromáždění sekce OB a Valné hromady ČSOS) - bude vypsáno výběrové řízení na pořadatele, byl schválen odmítavý postoj k navrhovanému neutrálnímu týmu IOF (sportovci RUS a BLR), byla projednána příprava kandidatury na ME dorostu v OB 2025, byla schválena novelizace Disciplinárního řádu ČSOS, bylo schváleno další jednání k nákupu přenosových práv ze všech letošních závodů Světového poháru v OB, byla podána informace z mězinárodní činnosti (FootO Event Advisers’ Clinic v březnu v Prostějově bude - je přihlášeno 7 účastníků) a několik dalších věcí.


« zpět