Třetí kolo výběrového řízení na pořadatele 2024

25.2.2023 Petr Klimpl Převzato z Sekce OB

Třetí kolo výběrového řízení na pořadatele 2024

Únorové jednání vedení sekce OB se zabývalo kalednářem závodů sekce na rok 2024.

Bylo vyhodnoceno 3. kolo výběrového řízení.

V dubnu bude pořadatelem M ČR v nočním OB a následného závodu Českého poháru a ŽA SKOB Ostrava v prostoru Petřvald, Rychvald a městské části Ostrava-Radvanice a Ostrava-Michálkovice s centrem v Petřvaldě. Terén tam je velmi členitý s řadou velmi rozvětvených podmáčených údolí (místy i vodní plochy). V části prostoru rekultivované haldy se strmými svahy. V prostoru se také nachází náspy a zářezy po bývalých důlních vlečkách. V severní části prostorem prochází málo frekventovaná železniční trať (možné přeběhy bez omezení). V prostoru je listnatý les (stáří cca 80 let), místy podrostlý mladou bučinou snižující viditelnost. Místy podrost, v době závodu ne vysoký. Síť cest je středně hustá, nepravidelná, většinou nezpevněné cesty. Předchozí mapa v tomto prostoru byla z roku 1992 a měla název Brazílie.

Květnové sprintové šampionáty (M ČR ve sprintu a sprintových štafet) uspořádá Spartka první brněnská. Sprint bude v Jemnici, kde dosud nebyla mapa pro OB (městská zástavba, sportovní areál, historická část města s hradbami, park ve svahu pod hradbami, zámek a další dva parky v anglickém stylu). A sprintové štafety budou v Moravských Budějovicích, kde také ještě nebyla o-mapa (městská zástavba, sportovní areál, areály základních škol, koupaliště, zámek jeho okolí, park).

Na neobsazený dvojzávod Českého poháru a ŽA v červnu bylo vypsáno 4. kolo výběrového řízení s tím, že termín závodu byl z důvodu kolize se Světovým pohárem posunut o týden na 8. - 9. 6. 2024.

Kalendář závodů na rok 2024 najdete v IS ORIS.


« zpět