Štafety a kluby v roce 2024

30.1.2024 Petr Klimpl Převzato z Sekce OB

Štafety a kluby v roce 2024

V roce 2024 jsou stejně jako v letech minulých vypsány celostátní soutěže štafet a klubů - Český pořád štafet a Česká liga klubů.

Přehled závodů Českého poháru štafet a České ligy klubů 2024

1.  11. 5.  Český pohár štafet – štafety (B)      PGP       ČPŠ  ČLK
2.  12. 5.  Český pohár štafet – štafety (B)      PGP ČPŠ ČLK
3.  19. 5.  Mistrovství ČR sprintových štafet (B) PBM ČLK
4.  21. 9.  Český pohár štafet – štafety (B)      OPI, VCB ČPŠ ČLK
5.  22. 9.  Český pohár štafet – štafety (B)      OPI, VCB ČPŠ ČLK
6.   5. 10. Mistrovství ČR štafet (A)         TZL ČPŠ ČLK
7.   6. 10. Mistrovství ČR klubů (A)         TZL ČLK

Do konečného hodnocení Českého poháru štafet se započítávají 3 nejvyšší bodové hodnoty každé štafety.
Do konečného hodnocení České ligy klubů se započítává 5 nejvyšších bodových hodnot každého klubu.

22. - 12. 5. 2024 - štafety - SK Praga
Úvodní dvojzávod letošních štafetových soutěží uspořádá SK Praga v Kařezu, centrum bude na louce u motorestu Bouchalka. Poběží se v prostoru Kařez, Újezd, Komárov, Kařízek, kde je mírně zvlněný terén s pozůstatky po těžbě železné rudy (pinky, milíře), 2/3 velmi dobrá průběžnost, 1/3 hustníkové pasáže a paseky, je tam středně hustá síť cest a průseků. Poslední mapa v tomto prostoru byla z roku 2008 a měla název Bouchalka. Novou mapu dělá Toman Horký, sobotní tratě staví Jan Prochzka, nedělní pak Ondřej Sysel.

19. 5. 2024 - Mistrovství ČR sprintových štafet – TJ Spartak 1. Brněnská
O medaile ve čtyřčlenných smíšených sprintových štafetách se bude bojovat v Moravských Budějovicích, tratě postaví Libor Zřídkaveselý v městské zástavba, ve sportovním areálu, v areálech základních škol, na koupališti, v zámku a jeho okolí a v parku. V tomto prostoru také ještě nebyla žádná mapa pro orientační běh, to novou připravuje opět Zdeněk Rajnošek. 

21. - 22. 9. 2024 - štafety - Orientační sporty Písek, OB České Budějovice
Podzimní dvojzávod štafet se pobží v druhé polovině září. Pořadatelé zvolili za prostor závodu lesní komplex Hrby mezi obcemi Vráž a Zlivice s centrem na louce severně od obce Zlivice. V prostoru je zvlněný terén v nadmořské výšce 450-530 m n. m., který je porostově pestrý s relativně hustou sítí lesních komunikací. Stavitel tratí Radek Teringl bude mít k dispozici mapu od Jiřího Vištejna (předchozí mapa z roku 1989 měla název Hrby.

5. 10. 2024 Mistrovství ČR štafet – SKOB Zlín
Zlínští pořadatelé připravují štafetové mistrovství do prostoru Vacenovice, Ratíškovice, Bzenec-Přívoz, Bzenec, Vracov, s centrem v hasičském areálu ve Vacenovicích. Závodníky čekají tratě v rovenatém terénu s vláčnými písečnými dunami a typickým reliéfem kroutivých vrstevnic pro Bzeneckou doubravu. Je tam větší hustota komunikací, lokálně sítě průseků. Les je především borový, k centru závodu více přechází v rozmanitě smíšený (dub, buk, javor, bříza, akát, smrk,...), je dobře průběžný, bez sezónního podrostu. V některých pasážích je porostově nepravidelně rozmanitý, místy je výskyt náletového listnatého spodního patra, především v okolí centra jsou větší souvislé náletové plochy. Z detailních prvků je tam výskyt jam a jámovišť, potěžebních hrázek, kupek, lokálních bažinek a vodotečí, naopak je tam minimální výskyt oplocenek. Zhruba v polovině prostoru už byla mapa Borovička z roku 1979, druhá půlka terénu bude mapována poprvé. Mapu celého prostotu připravuje Zdeněk Rajnošek, tratě postaví dvojice Evžen Pekárek a Iva Kavánková. 

6. 10. 2024 – Mistrovství ČR klubů a oblastních výběrů žactva – SKOB Zlín
Šampionát klubů se poběží ve stejném prostoru a ze stejného centra jako den předtím mistrovství štafet. Charakteristika terénu je tedy stejná, stejný je i mapař a jiní jsou jen stavitelé tratí (Jan Šidla a Michal Smola).


« zpět