Sobota na Strahově plná o-schůzí

5.12.2018 Petr Klimpl

Sobota na Strahově plná o-schůzí

Sobota bude patřit na Strahově o-schůzím.

Dopoledne se sejde Shromáždění sekce OB. Delegáti zvolení v jednotlivých oblastech (celkem jich 35) mají má pořadu tradiční program - po formálních náležitostech (jednací řád, pracovní předsednictvo, návrhové komise, atd.) bude přednesena zpráva o činnosti sekce OB od minulého shromáždění sekce, na kterou naváží informace předsedů komisí sekce OB, následovat bude volba delegátů na odpolední Valnou hromadu ČSOS, hlavní úkoly sekce OB na rok 2019, diskuze a v závěru bude schváleno usnesení sekce OB.

Odpoledne bude jednat Valná hromada ČSOS. Delegáti ze sekcí a z krajských svazů vyslechnou po úvodních procedurách zpráva o činnosti ČSOS, zprávu o plnění rozpočtu ČSOS v roce 2018 a zprávu kontrolní skupiny ČSOS, následovat budou informace a závěry z jednání shromáždění sekcí (OB, LOB, MTBO, Trail-O), pak bude všeobecná rozprava, diskuse, návrhy, bude podána informace o hlavních úkolech ČSOS v následujícím období, bude projednán návrh rozpočtu ČSOS na rok 2019 a v závěru bude bod různé a unesení.

Po skončení Valné Hromady ČSOS se sejde na krátkém jednání výkonný výbor ČSOS, který schválí Prováděcí pokynů pro evidenci a registraci v ČSOS (po dořešení otázek vyplývajících z Registru sportovců MŠMT), projedná dopracovaný materiál Rady pro podporu inovací ČSOS („Návrh na využití finančních prostředků pro talentovanou mládež do 18 let“), bude se zabývat ekonomickými záležitostmi finálové série Světového poháru, projedná organizačně-technické, personální a finanční zabezpečení MS v OB 2021 a něco bude i v bodě různé (schválení rozdělené finančních prostředků pro jednotlivá TSM, přidělení pořadatelství Ankety 2019, atd.)


« zpět