Sešla se Valná hromada ČSOS 2018

8.12.2018 Petr Klimpl

Sešla se Valná hromada ČSOS 2018

V Praze na Strahově se sešel nejvyšší orgán Českého svazu orientačních sportů - Valná hromada ČSOS.

Delegáti ze sekcí a z krajských svazů (z 50 delegátů se jich dostavilo 46) vyslechli po úvodních procedurách poměrně dlouhou zprávu o činnosti ČSOS, kterou přednesl předseda ČSOS Radan Kamenický. Pak sekretář ČSOS Jiří Šubrt podal zprávu o plnění rozpočtu ČSOS v roce 2018 (skutečnost k 30. 11. 2018 a předpoklad ke konci letošního roku), zprávou kontrolní skupiny ČSOS ji doplnil Petr Valášek. Následovaly informace a závěry z jednání shromáždění sekcí (OB - Petr Klimpl, LOB - Přemek Škoda, MTBO - Zbyněk Pospíšek, Trail-O - Libor Forst).

Poté proběhla všeobecná rozprava, diskuse, návrhy, kde nejdříve informoval Dušan Vystavěl o své činnosti v IOF, delší debata byla o financování menších závodů v oblastech, následovala problematika svazového software, problematika jednání s majiteli lesů a státními orgány o pořádání závodů v orientačních sportech, informace padla i o účasti OB a LOB na Olympiádě dětí a mládeže.

Předseda ČSOS podal informaci o hlavních úkolech ČSOS v následujícím období. Místopředseda ČSOS Ivan Matějů přednesl návrh rozpočtu ČSOS na rok 2019, kde zdůvodnil některé změny proti hospodaření v roce 2018; předložený rozpočet vychází z odhadu dotací od MŠMT, rozpočet bude upraven po obdržení rozhodnutí o přidělení dotací od MŠMT výkonným výborem ČSOS. V rámci projednávání rozpočtu představil Jiří Hlaváč myšlenky návrhu na využití finančních prostředků pro talentovanou mládež do 18 let. Poté se rozvinula debata o vyšší podpoře oblastí, byly podány pozměňovací návrhy, které nebyly přijaty. Pak byl rozpočet schválen v původně předložené podobě. V bodě různé pozval Dušan Vystavěl všechny na Mistrovství Evropy univerzit v červenci v Olomouci.

Na závěr bylo schváleno usnesení VH ČSOS.

Po skončení Valné Hromady ČSOS se sešel na jednání výkonný výbor ČSOS. V úvodu se VV seznámil s výsledkem semináře na MŠMT týkající se registru sportovců. Na základě toho byly schváleny Prováděcí pokynů pro evidenci a registraci v ČSOS. Dalším bodem bylo projednání dopracovaného materiálu Rady pro podporu inovací ČSOS „Návrh na využití finančních prostředků pro talentovanou mládež do 18 let“, který prezentoval Jiří Hlaváč. V roce 2019 budou pilotně vyzkoušeny kempy pro mládež v sekci LOB, v roce 2020 po dořešení organizačních záležitostí budou kempy připraveny pro všechny sekce. Dále byly projednány ekonomické záležitosti finálové série Světového poháru, s pořadateli byla domluvena nová lhůta na vrácení půjčky na pořádání až do 30. 6. 2019, kdy dojde v 1. pololetí 2019 ještě k doběhu některých příjmů. Dále VV projednal materiál Jana Picka na organizačně-technické, personální a finanční zabezpečení MS v OB 2021. Centrem MS budou Doksy, MS připraví organizační tým pod vedením Jana Picka. Organizační tým bude podléhat kontrolnímu orgánu ve složení Petr Klimpl (předseda, místopředseda ČSOS), Jiří Šubrt (zodpovědný za kompletní vyúčtování ve vztahu k MŠMT, generální sekretář ČSOS), náměstek pro sport Libereckého kraje a předseda OV Jan Picek. V bodě různé bylo schváleno rozdělení finančních prostředků pro jednotlivá TSM podle návrhu sekce OB, pořadatelství vyhlášení Ankety 2019 bylo přiděleno do Jablonce nad Nisou, byla podána informace o výsledcích jednání s Českou televizí na spolupráci na rok 2019.


« zpět