Schůze v Brně

7.12.2019 Petr Klimpl

Schůze v Brně

V Brně proběhla v sobotu významná svazová jednání.

Shromáždění sekce OB

Shromáždění sekce OB jednalo dopoledne. 35 delegátů (pět jich nepřijelo) vyslaných oblastmi sekce OB projednalo klasický program. Po úvodních formalitách vyslechli zprávu Petra Klimpla o činnosti sekce OB od minulého shromáždění sekce, předsedové komisí (komise rozvoje Kristýna Skývová, za předsedu komise reprezentace Petr Klimpl, komise talentované mládeže Libor Slezák, soutěžní komise Petr Klimpl a metodická komise Daniel Wolf) podali informace ze svých komisí. Pak byly projednány dva vnitřní předpisy sekce OB (Pravidla činnosti sekce orientačního běhu a Systém činnosti komisí sekce orientačního běhu ČSOS). Následovalo projednání hlavních úkolů sekce OB pro rok 2020. V diskuzi vystoupilo 10 delegátů, kteří hovořili o především o přípravě MS 2021, o pořádání závodů v jiných oblastech, o lektorech na školení rozhodčích a trenérů 3. třídy a hodně i o požadavcích majitelů lesů o penězích za vstup do lesa při pořádání závodů. Po diskusi bylo přijato usnesení shromáždění sekce OB.

Výkonný výbor ČSOS

V polední přestávce se operativně sešel na mimořádném jednání výkonný výbor ČSOS. Hlavním bodem bylo schválení rozdělení finančních prostředků pro jednotlivá TSM v roce 2020. V bodě různé bylo přiděleno pořádání vyhlášení o-ankety v letech 2020 (Brno) a 2021 (Turnov), bylo projednáno zajištění Olympijských parků 2020 (Brno, Ostrava a nově Praha), byla podána informace o jednání o zařazení OB na LODM 2021 v Olomouckém kraji, informace byla i o programu LOB na ZODM 2020 (PO - krátká trať s hromadným startem v přímém televizním přenosu, ST - sprint, ČT - sprintové štafety), schváleno bylo i vyslání delegace na únorový HLES v Glasgově (seminář pořadatelů vrcholových závodů).

Valná hromada ČSOS

Odpoledne se sešla Valná hromada ČSOS, přítomno bylo 45 delegátů zvolených krajskými svazy a jednotlivými sekcemi (6 delegátů se nedostavilo). Na úvod proběhly formality, pak následovaly tři zprávy - o činnosti ČSOS (Radan Kamenický), o plnění rozpočtu ČSOS v roce 2019 (Jiří Šubrt) a kontrolní skupiny ČSOS (Petr Valášek). Předsedové sekci přednesli informace a závěry z jednání shromáždění svých sekcí (OB - Petr Klimpl, LOB - Přemek Škoda, MTBO - Zbyněk Pospíšek, Trail-o - Libor Forst). Následovalo projednání hlavních úkolů ČSOS v následujícím období, které přednesl předseda svazu Radan Kamenický. Důležitým bodem bylo schválení rozpočtu ČSOS na rok 2020, s jeho návrhem seznámil Jiří Šubrt. Dodatečně bylo schváleno navýšení částky pro krajské svazy o 140 tis. Kč (po 10 tis. Kč na zajištění účasti na ZODM 2020). Na závěr bylo jako tradičně schváleno usnesení valné hromady ČSOS.

Celé dění se konalo v ZŠ a MŠ Kotlářská. Všechna jednání v Brně proběhla v poklidu a v konstruktivní atmosféře, organizačně velmi dobře vše zajistil Libor Zřídkaveselý, kterému za to delegáti VH poděkovali.


« zpět