Říjnový výkonný výbor ČSOS

21.10.2019 Petr Klimpl

Říjnový výkonný výbor ČSOS

V pondělí odpoledne se v Praze sešel na dalším svém jednání výkonný výbor ČSOS.

Na pořadu byly po aktuálních informacích a kontrole úkolů informace sekce OB (mj. byly schváleny dotace za kvalitu závodů v letošním roce), následovalo hodnocení juniorské reprezentace v OB 2019 včetně hodnocení MSJ 2019 a hodnocení ME dorostu 2019.

Pak podaly informace o své činnosti další sekce (LOB předložela ke schválení novelu soutěžního řádu, MTBO hodnotila letošní reprezentaci dospělých i mládeže včetně výsledků na světových závodech). V sekci Trail-O bylo předloženo personální, organizační a technické zabezpečení MS v Trail-o v roce 2022.

Poté bylo projednáno vydání výročních publikací svazu - v prosinci vyjde O-kniha 2019 (ročenka svazu 2019) a v květnu 2020 pak kniha "70 let OB" (publikace mapující historii 70 let orientačních sportů v ČR).

Následně byl projednán návrh rozpočtu na rok 2020 včetně vypsání grantu na podporu map v oblastech (v rozpočtu pro rok 2020 uvolněno 200 tis. Kč).

V bodě různé bylo scháleno místo konání valné hromady svazu 2019, zajištění vyhlášení Ankety 2019, vypsání výběrového řízení na pořadatele Ankety 2020, Stacionární tréninkové kempy OB (v zimě Portugalsko, v létě Švédsko), přijetí nového klubu, schválení přihlášek na IOF FootO Event Advisers’ Clinic v Brně a některé další věci. Real6


« zpět