Radan Kamenický opět předsedou ČSOS

1.5.2021 Petr Klimpl

Radan Kamenický opět předsedou ČSOS

Valná hromada ČSOS jednala v Praze na Strahově.

Po úvodních formalitách (přítomno bylo 51 delegátů - 100 % účast) přednesl předseda svazu Radan Kamenický krátkou zprávu o činnosti svazu od poslední valné hromady (celá zpráva byla předána písemně). Sekretář svazu Jiří Šubrt seznámil se zprávou hospodaření svazu za rok 2020, Adam Zitka poté přednesl zprávu kontrolní skupiny.

Předsedové sekcí Petr Klimpl (OB), Přemek Škoda (LOB), Zbyněk Pospíšek (MTBO) a Libor Forst (trail-O) informovali o činnosti jednotlivých sekcí. Následovalo schválení drobné formální úpravy stanov ČSOS. V rámci následné diskuze došlo k poděkování dlouholetému členu VV ČSOS Ivanovi Matějů za dlouholetou činnost ve vedení svazu.

Poté proběhly volby. U volby předsedy svazu na další volební období to bylo jednoduché - jediným kandidátem byl dosavadní předseda Radan Kamenický (OSN), ve volbách dostal všech 51 hlasů. Dalšími členy VV ČSOS jsou ze stanov předsedové sekcí Petr Klimpl (OB), Přemek Škoda (LOB) a Zbyněk Pospíšek (MTBO), dalších pět členů VV bylo zvoleno ve volbách. Hned v prvním kole prošli Jan Picek (TJN) 45 hlasů, Dominika Plochová (DKP) 40 hlasů, Dušan Vystavěl (JPV) 38 hlasů, Jan Fiala (ZBM) 30 hlasů, Marek Pospíšek (TBM) 29 hlasů; zvoleni nebyli Libor Zřídkaveselý (22 hlasů), David Aleš (18 hlasů) a Libor Slezák (16 hlasů). Volby kontrolní skupiny byly jednoduché - zvoleni byli všichni tři kandidáti Ivan Matějů (UVP), Petr Valášek (KAM) a Adam Zitka (LPU).

Následovalo projednání rozpočtu ČSOS na rok 2021, který byl schválen.

V diskuzi byla přijata výzva státním orgánům k obnovení amatérských soutěží alespoň ve venkovních individuálních sportech.

Po schválení usnesení VH bylo jednání po necelých dvou hodinách ukončeno.


« zpět