První jednání VV ČSOS v roce 2024

10.1.2024 Petr Klimpl

První jednání VV ČSOS v roce 2024

Své první jednání v roce 2024 měl výkonný výbor ČSOS druhou středu v letošním roce. Program byl dost bohatý.

 • Po tradičních úvodních procedurách proběhly informace sekcí (sekce OB a MTBO předložily ke schválení novelizace soutěžních a klasifikačních řádů).
 • Následovaly informace rad ČSOS - komise rozvoje předložila vypsání podmínek podpory tvorby map v oblastech v roce 2024, legislativní rada informovala o podpisu smlouvy o pořádání závodů s Vojenskými lesy a statky a mezinárodní úsek hovořil o české účasti na join meetingu IOF.
 • V ekonomických záležitostech byly projednány informace o vypsaných dotačních výzvách NSA na rok 2024 (na činnost svazu a na významné sportovní akce), byly schváleny příspěvky na činnost jednotlivých krajských svazů ČSOS, na talenty sekce OB v oblastech sekce OB a v klubech ČSOS, byly projednány i odměny za umístění na MS, ME, MSJ a MEJ v roce 2024.
 • Poté byl projednán plán práce VV ČSOS v roce 2024.
 • Výkonný výbor se zabýval i marketingovou strategií svazu, blíže se k této oblasti podrobně vrátí na svém jednání v únoru.
 • Pak proběhly informace o zajištění MSJ v OB 2024 a MED v OB 2025 (tam dochází ke změně v místě konaní závodů). V dalším byla projednána informace o fungování České orientační v roce 2024 (tam došlo od počátku roku k personálním změnám ve vedení účetnictví i ve správě Obchůdku).
 • VV vypsal i výběrové řízení na pořadatelství o-víkendu, který by měl proběhnout 22. - 24. 11. 2024 (součástí nebude shromáždění sekce a valná hromada, tato jednání se uskuteční v prosinci).
 • V bodě různé bylo probráno také dost věcí:
  • proběhla informace o podání kandidatury na veteránské MS 2027/2028;
  • byla podána informace o semináři NSA k dotačním programům;
  • k problematice archivu OB se VV vrátí na příštím jednání;
  • byli určeni odpovědní pracovníci svazu za prevenci negativních jevů ve sportu;
  • bylo projednáno zajištění vyplnění IOF dotazníku “Sustainability of IOF events” (VV ho vidí jako podstatný materiál a bude se mu hodně věnovat);
  • MS v LOB v České televizi v roce 2024 nebude;
  • VV se seznámil s vyhodnocením Mediální činnosti ČSOS v roce 2023;
  • byla podána informace o připravovaném jednání s AS Dukla, o jednání na MO ČR k vyhodnocením podepsaného Memoranda i o semináři NSA k výsledkům preference sportů;
  • bylo projednáno zajištění statistiky o počtu závodů jednotlivých závodů ve vztahu k požadavku NSA pro svaz i dotace Můj klub (bude podána informace oblastem).

Zápiz z jednání Výkonného výboru ČSOS 10. 1. 2024


« zpět