Prosincové jednání VV ČSOS

20.12.2023 Petr Klimpl

Prosincové jednání VV ČSOS

Ve středu večer jednal letos naposledy výkonný výbor ČSOS (jednání se konalo on-line).

V úvodu proběhly aktuální informace - byla podepsána Dohoda o vzájemné spolupráci státního podniku Vojenské lesy a statky a ČSOS při pořádání závodů a tréninků (dohoda bude na webu svazu); na konci listopadu dostal svaz poslední letošní dotaci od NSA (PARA); NSA pořádá seminář k podání žádostí o dotace na rok 2024.

Poté byla provedena kontrola úkolů a došlo k potvrzení hlasování per rollam. Následovaly informace sekcí a rad (rada pro marketing informovala o dokončení Marketingové strategie svazu - další kroky v této oblastu budou předloženy VV ČSOS v lednu). Následně proběhla informace o přípravách MSJ v OB v červenci 2024 v Plzni (nyní se hledají dobrovolníci na pořádání). Pak byly projednány závěry Valné hromady ČSOS.

Hodně toho bylo v bodě různé - nebyla schválena předložená novelizace Předpisu k odvodům z vkladů, bylo projednáno zabezpečení online přenosů/streamů ze závodů ČSOS (svaz nakoupí hardware, o jednotlivých závodech bude jednáno s předkladateli projektu); byl vzat na vědomí zájem o pořádání závodů Světového poháru v OB 2026 na Šumavě, který na výzvu svazu projevili pořadatelé VCB a VIM; byly probrány výsledky priorizatizace sportů na rok 2024; byl projednán plán televizního vysílání na rok 2024 (změna formátu dokumentů z domácích šampionátů) včetně možných přenosů z MS v LOB z Rakouska; byla podána informace o přípravě přihlášky na WMOC s centrem v Mariánských Lázních, přihlášku bude svaz podávat na roky 2027 a 2028.


« zpět