Prosincové jednání VV ČSOS

8.12.2021 Petr Klimpl

Prosincové jednání VV ČSOS

Ve středu v podvečer letos naposledy jednal Výkonný výbor ČSOS.

Jednání bylo rychlé. Po aktuálních informacích proběhly informace sekcí (v sekci OB bylo schváleno rozdělení finančních příspěvků na činnost TSM, v sekci LOB byla schválena novelizace Pravidel lyžařského OB) a rad (Metodická rada připravila zajímavá čísla o tom, jak je Metodický portál navštěvovaný v porovnání s rokem 2020, a další zajímavosti "metodických produktů").

Poté bylo vyhodnoceno jednání Valné hromady ČSOS, které poprvé v historii proběhlo on-line.

Členové VV se pak seznámili s informacemi z prezentace Národní sportovní agentury k dotačním programům 2022.

V závěru byl bod různé, kde se mj. projednaly výsledky jednání s Českou televizí o sezóně 2022 (přímý přenos bude z M ČR sprintových štafet, ČT bude vysílat přímé přenosy ze všech závodů na MS v OB v Dánsku, hovořilo se i zajištění přenosů ze Světového poháru 2023 a MS v MTBO 2023); dále byla podána informace o problémech při pořádání závodů s majiteli lesů i s CHKO (zabývá se tím legislativní rada); byla projednána písemná informace Ivana Matějů o Valné hromadě Českého svazu sportovních svazů, organizací a institucí (složka ČOV) a o schůzce zástupců svazů, jejichž sporty jsou na programu Světových her 2022; jako koordinátorka OB na LODM 2022 byla schválena Dominika Plochová; většinou hlasů byl schválen nákup služeb v oblasti mediálního monitoringu (zpětný monitoring let 2019 – 2021); bylo poděkována TJ Turnov za výborné uspořádání vyhlášení Ankety o nejlepšího o-běžce 2021 a byly probrány i další informace.

pjk

« zpět