Prosincové jednání VV ČSOS

18.12.2020 Petr Klimpl

Prosincové jednání VV ČSOS

V pátek večer jednal on-line výkonný výbor ČSOS.

 Po aktuálních informacích podaly informace o své činnosti jednotlivé sekce.

Pak byl ekonomický blok - informace o hospodaření ČSOS 2020, upřesnění návrhu rozpočtu svazu na rok 2021 (svaz se bude tímto rozpočtem řídit do konání valné hromady) a vyhlášení výzev Národní sportovní agentury pro rok 2021. Dále VV probíral koncepci rozvoje ČSOS na další období, která je nezbytná pro další žádosti NSA (koncepce je zpracovávána pod vedením Radana Kamenického a bude předložena valné hromadě).

Následovala informace o mediální činnosti ČSOS v roce 2020 (ta se dost dařila).

Velmi rozsáhlý byl různé. Do svazu byl přijat nový klub (JEJ - Ještěrky Jesenice), byly schváleny Prováděcí předpisy pro evidenci a registraci v ČSOS pro rok 2021 (doplněna povinnost uvádět v IS ORIS rodné číslo, jinak proti letošnímu roku beze změny), dále se členové VV zabývali některými dotazy ze strany IOF (pořádání SP a MS pro věkovou kategorii U23 v LOB a MTBO - názor ČSOS: není třeba, pokud ale bude zavedeno, tak i pro OB; zařazení Aleny Voborníkové do komise rozvoje OB IOF; převzetí TV pořadů ze závodů SP v OB v roce 2021 - bude řešeno až po MS v OB), pořádáním závodů WRE v OB a MTBO v České republice v roce 2021 (v OB to budou všechny závody Českého poháru) a pořádáním akademického MS v LOB v roce 2022 (únor). Dále byla projednána první verze manuálu režimových opatření při pořádání závodů pro jednotlivé stupně omezení včetně návodu na projednání na hygieně (ještě bude dopracováno). Metodická rada seznámila s úpravami metodického portálu (podmínky pro on-line školení, tréninkový deník, OB postupy, on-line mapová příprava). Byla podána i předběžná zpráva o činnosti České orientační v roce 2020. escortnavi.com

V závěru bylo diskutováno konání valné hromady ČSOS; byl dán návrh na jednání VH on-line koncem ledna (o konání touto formou bude rozhodnuto na dalším jednání VV ČSOS 8. ledna po dořešení možnosti tajné volby).


« zpět