Projekt Mladý sportovec

6.6.2016 Michal Jirásek

Projekt Mladý sportovec

Kluby sdružené v ČSOS (s členskou základnou mládeže) mohou do konce června 2016 žádat o dotaci v rámci projektu Mladý sportovec, vyhlášeném Sdružením sportovních svazů ČR ve spolupráci s Českou unií sportu.

Projekt je určený pouze pro rozvoj sportovně technických a branných schopností a dovedností dětí a mládeže do 18 let (účastnit se mohou všichni, kteří nedosáhli v době konání akce věku 19 let).

Projekt je orientován výhradně na přímou podporu činnosti základních sportovních článků – sportovních klubů, tělovýchovných jednot, které se věnují svým hlavním zaměřením specializovaným činnostem, které jsou potřebné a využitelné při zvládání krizových situací či obsahují branně vojenské prvky. Podpora je určena výlučně na činnost základních sportovních článků při práci s dětmi a mládeží tj. na pořízení nebo zapůjčení sportovního vybavení, výstroj a personální zabezpečení práce trenérů, asistentů, pronájmy sportovišť a cestovné v rámci Projektu.

V případě schválené žádosti může být finanční příspěvek na činnost poskytnut až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů projektu, a to s ohledem na výši disponibilních zdrojů; od žadatelů nebude vyžadována žádná finanční spoluúčast.

Kritéria – oblasti realizace Orientace a schopnost přežití v přírodě - pobyt a orientace v přírodě v letních i zimních podmínkách, táboření, plánování túr, vybavení, skálolezectví, orientace s technickými přístroji i bez nich, přežití ve složitých podmínkách, orientační běhy ...

Žadatelé musejí být členy Sdružení nebo ČUS a realizovat svoji činnost v těchto sportovních odvětvích a oblastech: vodáctví, pobyt v přírodě, branně technické sporty, biatlon, střelectví, potápění, letecké sporty, radioamatérství, záchranné kynologické brigády, hasičský sport, horolezectví, jachting, orientační sporty, orientační radiový běh, horská služba.

Veškeré informace o tomto projektu naleznete na http://www.sporty-cz.cz/.


« zpět