Proběhl workshop Příprava mapových podkladů

27.1.2015 Mapová rada

Proběhl workshop Příprava mapových podkladů

Mapová rada uspořádala workshop zaměřený na moderní metody přípravy mapových podkladů.

Na chatě Junior v Kunčicích u Starého Města pod Králickým Sněžníkem se 24.-25. 1. 2015 setkalo na 30 mapařů, aby se dozvěděli a prakticky si vyzkoušeli současné možnosti přípravy podkladů pro mapování, jak klasické s tužkami, tak digitální s GPS a tabletem či mobilem. Workshop pořádala Mapová rada.

Pět lektorů v čele s Luďkem Krtičkou pečlivě připravilo náročný program. Ortofoto, data z laserového skenování a různé další zdroje jsou dnes už snadno dostupné a mohou natolik usnadnit a zpřesnit mapování, že se staly prakticky nutností. Jejich účelné využití však vyžaduje znalost základních principů, proto se probíraly souřadnicové systémy, georeference, formáty, webové mapové služby atd., vše zejména ze strany praktického použití. Ke zpracování zdrojů do podoby podkladu pro práci v terénu slouží nejen Ocad, ale řada dalších nástrojů, mnohé z nich dostupné zdarma. Účastníci, ač byli na různé úrovni, se všichni posunuli o pořádný krok dále. Zdá se, že nezůstane jen při jedné akci tohoto typu.

Workshop Mapové rady

V předvečer workshopu se sešla Mapová rada, která projednala zásadní změny v evidenci map a několik dalších témat, které se objeví v nejbližších dnech ve sdělení Mapové rady a zápise z jednání.

Zdeněk Lenhart


« zpět