Připravuje se Olympijský park Rio - Lipno 2016

20.1.2016 Ivan Matějů

Připravuje se Olympijský park Rio - Lipno 2016

V době srpnových olympijských her v brazilském Riu de Janeiro se připravuje v Jižních Čechách pod patronací Jihočeského kraje a Českého olympijského výboru Olympijský park Rio – Lipno 2016 (dále jen OP). Lipno se stane jedním velkým sportovištěm, představí se 28 olympijských a řada dalších sportů, připravuje se řada ukázek, exhibicí, program pro děti, program pro rodiny, přímé přenosy na velkoplošných obrazovkách, telemosty z Ria, představení a vítání olympioniků, koncerty, zábava… „Kdo nebude na Lipně, jako by nebyl“ říká s úsměvem předseda ČOV Jiří Kejval.

Jedním ze sportovních svazů, který se hodlá do tohoto projektu zapojit je i Český svaz orientačních sportů. V minulém týdnu uskutečnili naši zástupci podstatné kroky při jednání s ČOV a náš VV-ČSOS projednal a schválil hlavní body našeho projektu. Manažerem tohoto projektu se stal Jirka Vébr z Plané nad Lužnicí, kterému jsme položili pár otázek.

Představ nám ve stručnosti jak si ČSOS představuje svoji prezentaci na OP ??

Chceme dát možnost návštěvníkům seznámit se a hlavně prakticky vyzkoušet discipliny orientačních sportů – OB a MTBO. K tomu budou sloužit nově vytvořené areály pevných kontrol a nově vytvořené mapy pro OB v několika místech kolem Lipenské přehrady. V těchto místech také plánujeme několik speciálních ukázkových akcí, s výkladem a měřením časů, několik exhibicí, které obstarají naši mladí závodníci v dorosteneckém a juniorském věku, mimo termíny těchto akcí budou naše areály dostupné pro sportovní aktivity návštěvníků. Po celou dobu akce bude zajištěn plný informační servis v hlavním centru na lipenské Maríně, chceme zde mít naše centrální infocentrum s velkým stanem a v areálu Maríny také plánujeme uskutečnit ukázky sprintu. S představením klasického lesního OB a MTBO počítáme v prostoru na Kramolíně.

V jakém termínu a v jakých lokalitách plánujete představení OB, resp. MTBO ??

Olympijský park na Lipně bude otevřen v termínu od 5. do 21. srpna 2016 a my s tím počítáme také, ale preferujeme první dva víkendy. Budeme se prezentovat v centru OP v obci Lipno, které je situováno na lipenské Maríně, další lokality budou Frymburk a Černá v Pošumaví, ale jsme mobilní a můžeme ještě nějakou lokalitu přidat nebo ji změnit dle přání ČOV. Hovoří se o Horní Plané, možná i o Nové Peci. Bude taky záležet na tom, jak proběhnou jednání o povolení a kolik toho zvládneme zmapovat.

Jaké bude personální zabezpečení projektu ??

Osobou zodpovědnou za realizaci projektu svazové prezentace jsem byl určen já, a mojí zástupkyní se stane nová metodička ČSOS Kristýna Skyvová. Dále počítáme s pomocí svazového trenéra mládeže Marka Cahela a s kolektivem dorosteneckých reprezentantů, bikery by měl na starost někdo ze sekce MTBO a hlavní tíhu prezentace by měli nést dobrovolníci z jihočeského regionu, což ale vůbec nebrání tomu, aby se do projektu zapojili další lidé i mimo Jižní Čechy. Předpokládám, že pro vlastní prezentaci v rámci OP bude zapotřebí kolem 15 lidí a při exhibicích se do prezentace aktivně zapojí cca 50 lidí.
Osobně předpokládám a rád bych uvítal, kdyby se v roli sportovních ambasadorů našeho sportu objevili v OP současní nebo bývalí reprezentanti. Jednáme s Tomášem Dlabajou, Danou Šafka Brožkovou a Martinou Tichovskou.

O účast na OP je mezi sportovními svazy velký zájem. Čím jste zapůsobili na ČOV, že nás vybral ??

Myslím, že zde zapůsobilo několik faktorů. Za prvé jsme byli dobře a včas připraveni předložit projekt, za druhé je to naše schopnost variability a možnosti udělat ukázky i v dalších místech v okolí Lipna, za třetí jsme přeci sport, který do přírody patří, a za čtvrté je znát, že orientační sporty mají, Ivane i Tvoji zásluhou, v ČOV mezi neolympijskými sporty výsadní postavení.
Jako přidanou hodnotu z naší strany manažeři projektu z ČOV ocenili i fakt, že po skončení akce OP zůstanou areály pevných kontrol trvale přístupné pro další návštěvníky, čímž se ostatní sporty moc pochlubit nemůžou.

Máš pro nás připraveny ještě některé další informace ??

Jak již určitě všichni ví, Jihočeský kraj vyhlásil v tomto roce sportovně turistický projekt Jižní Čechy olympijské. V rámci tohoto programu budou určitě prezentovány i akce orientačních sportů, které budeme v Jižních Čechách pořádat pro veřejnost na klubových úrovních, kterých není určitě málo, a hlavní akcí první poloviny roku 2016 bude Mistrovství ČR a Veteraniáda v OB na krátké trati v Novohradských Horách, které pořádá SK Praga.
V současné době je jedním z cílů vytvoření reálného časového plánu pro zdárnou přípravu projektu naší svazové prezentace v OP a sestavení pracovního tým ochotných lidí, kteří přispějí svou činností k vlastní realizaci projektu. Následně budou probíhat přípravy pro tvorbu map v zájmových prostorech, pro materiální zajištění a hlavně musíme dát dohromady lidi, co nám pomůžou v termínu vlastní prezentace OP. Vzhledem k těmto stanoveným cílům budeme rádi, když se ochotní lidé z řad mapařů a organizátorů přihlásí s informací o tom co by chtěli dělat a v jakém termínu. Tyto informace budou moci zasílat emailem na sekretariát ČSOS nebo přímo kontaktovat mne (jiveob@centrum.cz). Také je mohou zaslat v online formuláři, který bude pro tento účel připraven. Další možnost, jak se zájemci o dobrovolnickou činnost mohou zúčastnit v projektu OP, je přihlásit se v rámci projektu OP jako dobrovolník pod ČOV.

Na závěr uveďme, že v Ostravě, Plzni a Pardubicích se ve stejném termínu uskuteční regionální Olympijské parky a již dnes víme, že v Pardubicích, kde sídlí jeden z našich největších klubů – LPU (380 členů) se orientační běh rovněž objeví na programu.

Ptal se Ivan Matějů, odpovídal Jiří Vébr 


« zpět