Pozvánka na Valnou hromadu Českého svazu orientačních sportů

21.11.2017 Jiří Šubrt

Pozvánka na Valnou hromadu Českého svazu orientačních sportů
Pozvánka na Valnou hromadu Českého svazu orientačních sportů, která se koná v sobotu 2. prosince 2017 v Luhačovicích. 
 
 
Vážená paní, vážený pane,

zveme Vás na jednání valné hromady ČSOS, které se uskuteční v sobotu 2. 12. 2017 od 13:00 hod. v zasedacím sále Městského úřadu v Luhačovicích, Nám. 28. října

 

Program:

      Prezentace (12:30-12:55)

 1. Zahájení, schválení programu, schválení jednacího řádu (volby pracovního předsednictva, volby mandátové a návrhové komise)
 2. Zpráva o činnosti ČSOS od poslední VH ČSOS
 3. Zpráva o plnění rozpočtu ČSOS v r. 2017
 4. Zpráva kontrolní skupiny ČSOS
 5. Informace a závěry z jednání shromáždění sekcí OB, LOB, MTBO a Trail-o
 6. Schválení Stanov ČSOS
 7. Všeobecná rozprava, diskuse, návrhy
 8. Informace o hlavních úkolech ČSOS v následujícím období
 9. Návrh rozpočtu ČSOS na rok 2018
 10. Různé
 11. Usnesení valné hromady ČSOS

Podkladové matriály budou zaslány přímo na e-mailové adresy delegátů VH ČSOS.

Poznámka: v sobotu 2. 12. 2017 od 10:30 hod se na stejném místě uskuteční shromáždění sekce OB

 

 

 

               Radan  K a m e n i c k ý                                        Jiří  Š u b r t

                      předseda ČSOS                                   generální sekretář ČSOS


« zpět