Poslední letošní jednání VV ČSOS

14.12.2022 Petr Klimpl

Poslední letošní jednání VV ČSOS

Ve středu večer jednal výkonný výbor Českého svazu orientačních sportů.

Tradičně v úvodu proběhly aktuální informace (mj. o úspěšném jednání s ASC Dukla o letošní sezóně i o sezóně příští), následovaly informace sekcí (sekci OB byl schválen materiál o TSM v roce 2023).

Pak proběhlo představení a prezentace Petra Remeše o jeho představě činnosti marketingové rady, následně byl Petr Remeš jmenován předsedou marketingové rady s úkolem do únorové schvůze VV připravit konkrétní plán konkrétní činnosti rady i s personálním obsazením. Následovaly informace o činnosti dalších rad.

Dalším bodem bylo vyhodnocení o-víkendu v Chotěboři (probrány byly klady i zápory této veleakce s doporučením na další roky), velké poděkování směrovalo za přípravu SK Chotěboř a zvláště Josefu Sabolovi a Janu Pickovi.

Poté proběhla informace o organizaci Světového poháru v OB 2023, Mistrovství světa v MTBO 2023 a MS juniorů v OB 2024, projednána byla zpráva o mezinárodní činnost (zajištění IOF Joint meetingu v lednu v Praze, účast na semináři HLES IOF).

Sekretariát svazu informoval o dotačních programech Národní sportovní agentury na rok 2023 a o podmínkách vyúčtování a vypořádání dotaci NSA za rok 2022. VV se následně zabýval průběhem Valné hromady ČSOS a úkoly, které z jejího jednání vyplynuly.

V závěru byl bod různé, v němž byly podány informace o jednání s ČT Sport (přímé přenosy ze SP OB 2023 a z MS MTBO 2023, reportáže z jednotlivých významných závodů v ČR), byla schválena novelizace předpisu k odvodům z vkladů, novelizace jednacého řádu VV a úprava Zásad pro určování výdajových položek rozpočtu ČSOS.


« zpět