Podklady pro žádost o státní neinvestiční dotaci z Programu IV. MŠMT pro rok 2015

20.8.2014 Michal Jirásek

Podklady pro žádost o státní neinvestiční dotaci z Programu IV. MŠMT pro rok 2015: Údržba a provoz pro SK/TJ.

Podklady pro žádost: Program_IV_2015.zip

Informace pro Sportovní kluby a Tělovýchovné jednoty sdružené v Českém svazu orientačních sportů k podávání žádostí o neinvestiční dotace z programu MŠMT č. IV. – Údržba a provoz sportovních zařízení na rok 2015: 1-info-pro-sk-tj-csos-vyzva-dotace-2015.doc


« zpět