Po prázdninách se sešel výkonný výbor ČSOS

13.9.2023 Petr Klimpl

Po prázdninách se sešel výkonný výbor ČSOS

Ve středu odpoledne v Praze na Strahově sešel výkonný výbor ČSOS na svém dalším jednání.

Program byl dost bohatý. Na úvod se členové VV poděkovali osobně Jiřímu Šubrtovi za dlouholetou práci ve funkci generálního sekretáře svazu.

Po tradičním úvodu (aktuální informace a kontrola úkolů, potvrzení schválení hlasování per rollam a informace sekcí OB, LOB, MTBO a Trail-O) podaly informace Rady ČSOS. To podstatné z informací rad: Školení začínajících kartografů proběhne 10. - 12. 11 ve Zderazi; součástí podzimní části T2 bude i OCAD workshop otevřený i pro ostatní zájemce; do výběrového řízení na pořádání Republikového festivalu žactva ani Celostátního finále přeboru škol 2024 se nepřihlásil žádný zájemce; jednání o dalším využívání Liveloxu pokračují (k Liveloxu bude metodická středa); projednán návrh Memorandum o vzájemné spolupráci Lesů ČR a ČSOS (jednání o něm pokračují).

V dalším bylo vyhodnoceno pořádání MS v Trail-o 2023, VV ČSOS poděkoval Liboru Forstovi za odvedenou práci při přípravě a průběhu tohoto šampionátu. Následovala informace o mezinárodní činnosti svazu, v které byl schválen návrh pro IOF na rozšíření počtu závodů na MS v orientačním běhu na pět. V dalších bodech byla probrána příprava O-víkendu, který je naplánován na 24. - 26. 11. do Brna, a byl schválen návrh na svolání Valné hromady ČSOS (9. 12. 2023 v Praze).

V posledním řádném bodě se členové VV ČSOS zabývali strategií pořádání mezinárodních závodů v dalším období, kterou připravili Petr Klimpl a Jan Picek - VV schválil návrh na pořádání jedné ze sérií Světového poháru jednou za 2-3 roky počínaje rokem 2026 a vzal na vědomí informaci SJC o záměru kandidovat na pořádání MS veteránů v roce 2027 resp. 2028 v Jičíně a okolí a doporučil tento materiál rozpracovat do odpovídající kandidatury včetně předběžných souhlasů majitelů lesů a arén a dodržení zásady, že pořadatelem akce je ČSOS, a předložit ji na listopadové zasedání VV ČSOS.

Velmi bohatý byl bod různé - bylo schváleno zveřejnění informace o zpracování osobních údajů pro osoby registrované v IS ORIS, byla projednána příprava O-knihy 2023 (cena bude stanovena na příštím jednání), byly projednány výsledky analýzy provozu e-shopu v roce 2022, bylo hovořeno o návrh úpravy prováděcích předpisů k registraci a IS ORIS týkající se požadavků NSA (opět bude projednáno na dalším jednání), byla podána informace o přípravě ME dorostu v roce 2025.


« zpět